Biuletyn 1594

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO
 1. Data PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ ze względu na zaistniałą sytuację została ostatecznie przeniesiona na niedzielę 4 października 2020 r na Mszach świętych o godz.9.30 i o godz.12.00 w naszym kościele w Bedford, a tydzień później 11 października o godz.11.00 Msza święta w rocznicę dla dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą w mininym 2019 r.
 2. W minionym tygodniu wysłałem poraz drugi e-maile z prośbą o odpowiedź dotyczącą możliwości przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej już we wrześniu dla małej grupy dzieci ( nie wiecej niż 5 dzieci ) Niestety wciąż nie otrzymalem odpowiedzi od 20 osób – rodziców Komunijnch.
 3. Cieszymy się że wreszcie będzie można odprawiać Msze święte z udziałem wiernych, aczkolwiek władze państwowe jak i kościelne stawiają przed nami jasno określone wymagania, których musimy przestrzegać. chociaż mogą się nam nie podobać. Przed każdą Mszą św. będą odczytane te nakazy. Będą one obowiazywać do czasu kiedy ten wirus będzie w końcu opanowany.
 4. Na stoliku są do pobrania kopertki na GIFT AID dla osób, które podpisały formularze i regularnie wpłacały ofiary. Natomiast dla osób, które wprawdzie podpisały formularz ale nic nie wpłacały przez ostatnie dwa lata są do odebrania i zwrot tych popisanych deklaracji. Zachęcam natomiast inne osoby aby zechciały popisać deklaracje na GIFT AID. Są również do pobrania formularze na SKŁADKI PARAFIALNE jeśli ktoś zrezygnował z deklaracji GIFT AID i dla tych wszystkich osób, które wolą w ten sposób wspierać utrzymanie naszego kościoła
 5. W kruchcie koscioła wywieszona jest Lista osób, które wpłaciły Składki Parafialne i Lista osób, które wpłaciły ofiary w ramach podpisanych deklaracji GIFT AID w okresie ostatnich sześciu miesięcy ( styczeń – czerwiec 2020 r.). Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ wszystkim ofiarodawcom.

Biuletyn 1593

UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
 • Wszystkie nabożeństwa odbywają się bez udziału wiernych. Kościół nasz jak i inne kościoły pozostają wciąż zamknięte. Planowane otwarcie kościolów ma nastąpić od niedzieli 5 lipca, a na prywatną modlitwę w kościele już od poniedziałku 15 czerwca (np. na Adorację Najświętszego Sakramentu) po każdej Mszy św. w naszym kościele w Bedford zachowując wyznaczone przepisy. Zachęcam do udziału we Mszach świętych korzystając (on-line) z naszej strony internetowej.
 • Data PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ ze względu na zaistniałą sytuację została ostatecznie przeniesiona na niedzielę 4 października 2020 r na Mszach świętych o godz.9.30 i o godz.12.00 w naszym kościele w Bedford, a tydzień później 11 października o godz.11.00 Msza święta w rocznicę dla dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą w mininym 2019 r.

Biuletyn 1592

UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO
 • Wszystkie nabożeństwa odbywają się bez udziału wiernych. Kościół nasz jak i inne kościoły pozostają wciąż zamknięte. Planowane otwarcie kościolów ma nastąpić od niedzieli 5 lipca, a na prywatną modlitwę w kościele już od poniedziałku 15 czerwca (np. na Adorację Najświętszego Sakramentu) po każdej Mszy św. w naszym kościele w Bedford zachowując wyznaczone przepisy. Zachęcam do udziału we Mszach świętych korzystając (on-line) z naszej strony internetowej.
 • Data PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ ze względu na zaistniałą sytuację została ostatecznie przeniesiona na niedzielę 4 października 2020 r na Mszach świętych o godz.9.30 i o godz.12.00 w naszym kościele w Bedford, a tydzień później 11 października o godz.11.00 Msza święta w rocznicę dla dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą w mininym 2019 r.
 • W najblizszy piątek 19 czerwca przypada UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA. Nasz kosciół w Bedford jest po wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i w tym dniu obchodzimy Odpust Parafialny. Msza święta odprawiona będzie o godz.15.00 w intencji naszej parafii, niestety jeszcze bez udziału PARAFIAN w kościele ale włączmy się w tym dniu do wspólnej modlitwy (on-line) na stronie internetowej naszej parafii.
  POGRZEB: We wtorek 2 czerwca 2020 r. zmarł ś.p.GRZEGORZ TADEUSZ DOMBRZALSKI lat 69 Pogrzeb odbędzie się w środę 24 czerwca 2020 r o godz.10.00 w Bedford Crematorium. WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE…

Biuletyn 1591

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
 • Wszystkie nabożeństwa odbywają się bez udziału wiernych. Kościół nasz jak i inne kościoły pozostają wciąż zamknięte. Planowane otwarcie kościolów ma nastąpić od niedzieli 5 lipca. Zachęcam do udziału we Mszach świętych korzystając (on-line) z naszej strony internetowej
 • Dokument Episkopatu Anglii i Walii : Czas i forma otwarcia kościołów to sprawa bardzo delikatna i dotykająca potrzeb duchowych. Dokumenty i oświadczenia rządowe ich nie uwzględniają. Przedstawione dzisiaj stanowisko rządu zawiera następujące kroki, mające na celu otwarcie kościołów najszybciej jak to możliwe: ustanowienie grupy roboczej ds. miejsc kultu, współdziałającej z interesariuszami w celu zabezpieczenia obiektów przed COVID-19; oraz wzięcie pod uwagę doświadczeń z innych krajów, gdzie kościoły zostały otwarte w celach kultu.W dialogu z rządem, Kościół katolicki będzie kontynuował swoje zaangażowanie w ten proces i już przedstawił, zgodny z wytycznymi zdrowia publicznego, szczegółowy plan otwarcia kościołów na modlitwę indywidualną.Kościół jest gotów odegrać znaczącą rolę w w/w grupie roboczej, przyjmując że wpłynie to na ewentualne przyspieszenie korzystania z kościołów w celach modlitwy indywidualnej, co stanowi pierwszy bezpieczny krok w kierunku modlitwy zbiorowej.
 • Data PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ ze względu na zaistniałą sytuację została ostatecznie przeniesiona na niedzielę 4 października 2020 r na Mszach świętych o godz.9.30 i o godz.12.00 w naszym kościele w Bedford, a tydzień później 11 października o godz.11.00 Msza święta w rocznicę dla dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą w mininym 2019 r.