Gift-Aid

Deklaracja Gift-Aid

Wszyscy, którym nie jest obojętny nasz kościół, nasza wspólnota, nie powinni zwlekać z podpisaniem deklaracji GiftAid. Ten naprawdę niewielki wysiłek z naszej strony pomoże nam dbać o nasze wspólne, bogactwo jakim jest parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa i Św. Katberta.

Deklaracja jest prosta do wypełnienia, zawiera podstawowe dane takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania. Są oczywiście prawnie chronione i tylko do wglądu Urzędu Podatkowego, dla którego jest to podstawa do zwrotu podatku, o który będzie się starała parafia na podstawie podpisanej deklaracji.

Nie pociąga ona również żadnych zobowiązań finansowych, nie musimy określać z góry jaką kwotę chcemy przekazać jako ofiarę. Formularze deklaracji znajdują się z przodu kościoła, tak samo jak małe koperty na ofiarę Gift0Aid. Wypełnioną deklaracje należy złożyć u proboszcza, a ofiarę do koperty z imieniem, nazwiskiem i datą i wrzucić do koszyka jak zwykłą tacę – tylko teraz będzie większa o 25 pensów dla każdego darowanego funta.

Czym jest Gift-Aid?

Gift Aid jest formą pomocy finansowej państwa dla organizacji charytatywnej, jaką jest również nasza wspólnota. Na podstawie podpisanej deklaracji urząd podatkowy zwraca 25p od każdego darowanego przez nas £1. Tak więc nie ma żadnych dodatkowych kosztów, które obciążałyby podpisujących deklaracje. A korzyści w skali roku są znaczne, zwłaszcza, że nie jesteśmy zbyt dużą parafią i zdaną tylko na siebie.

Przykład: daję tygodniowo £1, zatem roczna suma to £52. Zwrot od państwa wyniesie £13 na mocy deklaracji zatem razem ofiara i zwrot daje £65.

Kto może podpisać deklarację?

Otóż każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (praca, emerytura, procent bankowy od oszczędności), od którego płaci brytyjski podatek dochodowy (UK Income Tax), może podpisać taką deklarację. Warunek: wysokość podatku nie może być mniejsza niż zwrot od darowizny.

W razie wszelkich wątpliwości odnośnie Gift Aid, prosimy o kontakt z księdzem w kancelarii, bądź na adres email [email protected]

Zachęcamy do podpisania deklaracji i składania ofiar w tej formie. Gift Aid jest dużą pomocą finansową dla naszej wspólnoty i z góry serdecznie dziękujemy za wsparcie.