Transmisja Mszy Świętych na żywo

lub

Kanał Youtube z nagraniami mszy świętych

PILNE I WAŻNE OGŁOSZENIE!

DRODZY PARAFIANIE!

W związku z tak dramatyczną sytuacją jaka nastąpiła w Anglii związana z epidemią rozszerzającego się wirusa z polecenia Władz Kościelnych i Cywilnych jestem zmuszony do zamknięcia naszego kościoła w Bedford. Niestety nie będzie możliwości nawet prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszym kościele. Będą jednak odprawiane codziennie Msze święte i Adoracja Najświętszego Sakramentu według podanych wcześniej godzin. Będzie zatem możliwość uczestniczenia we Mszy św i Adoracji po Mszach świętych korzystając z naszej strony internetowej: parafiabedford.uk oglądając na żywo (live) na swoich komputerach czy laptopach.

Tą wyjątkową sytuację nie możemy traktować jako KARĘ BOŻĄ na ludzi ale jako DOPUST BOŻY, z którego ma wypłynąć dobro – powrotu do wiary i nawrócenia. Teraz nie możemy tłumaczyć się że nie mamy czasu bo musimy pracować, teraz mamy aż nadto czasu by poświęcić go na prywatną modlitwę, czytanie Pisma Świętego i wartościowych treści zawartych na stronach internetowych. A dla osób, które nie przystępowały do Sakramentów świętych (choćby z powodu trwania w związkach partnerskich) przemyślały poważnie o uregulowanie tych związków w najbliższym czasie. Widzimy teraz jak cenny jest dla nas ludzi wierzących dar EUCHARYSTII, kiedy nie możemy go obecnie przyjmować.
Dla tych osób, którzy go codziennie przyjmowali, niech przynajmniej duchowo Go przyjmują w Komunii Świetej. Prośmy Boga, aby skrócił nam ten czas próby, byśmy mogli jak najprędzej przyjmować Pana Jezusa w pełnej Komunii Świetej.

Ks Grzegorz Aleksandrowicz

Poniedzialek:msza: 9:30,
adoracja: 10.00
Wtorek:msza: 9:30,
adoracja: 10.00
Środa:adoracja: 10.00,
msza: 19:00
Czwartek:msza: 9:30,
adoracja: 10.00
Piątekmsza: 15:00,
adoracja: 15:30
Sobota

msza: 9:30,

adoracja: 10:00,

msza: 19:00

Niedziela

msza: 9:30,

msza: 11:00,

adoracja: 12:00,

msza: 19:00

AKT POWIERZENIA ANGLII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Na podstawie Modlitwy Erazma 1532, Poświęcenia Anglii Matce Bożej w 1893, Modlitwy o Anglię, Akt poświęcenia kardynała Griffina z 1948 r., Akt poświęcenia Świętego Jana Pawła z 1982 r.

Modlitwa

O, Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boga i nasza najłagodniejsza Królowo i Matko, spojrzyj z miłosierdziem na Twe wiano, Anglie i na wszystkich, którzy pokładają w Tobie wielką nadzieję.

Odpowiedź

My, zgromadzeni tu wierni ludzie, oferujemy Ci ten kraj, w którym żyjemy. Kiedyś był Twój, wszystkie jego dzieci były twoimi dziećmi, a Ty byłaś honorowana w całej Anglii jako jej Obrończyni i Królowa. Ponownie poświęcamy ten kraj jako Twoje wiano i powierzamy go Twej macierzyńskiej opiece.

Modlitwa

Tobie było dane, że Jezus nasz Zbawiciel i nasza nadzieja został dany światu; a On dał nam Ciebie, abyśmy mogli mieć jeszcze więcej nadziei.

Odpowiedź

Tobie powierzamy Kościół, który wzywa Cię jako Matkę. Na ziemi poprzedziłaś go w pielgrzymce wiary. Pociesz go w jego trudnościach i próbach. Uczyń go zawsze znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Tobie, Matko ludzkiej rodziny i narodów, z ufnością zawierzamy całą ludzkość z jej nadziejami i obawami. Niech nie zabraknie światła prawdziwej mądrości. Poprowadź go, by dążył do wolności i sprawiedliwości dla wszystkich. Skieruj nasze kroki na drogę pokoju. Umożliwiaj wszystkim spotkanie z Chrystusem, Drogą, Prawdą i Życiem.

Modlitwa

Błagaj za nas, Twe dzieci, które otrzymałaś i przyjęłaś u stóp Krzyża, o Matko Bolesna.

Odpowiedź

Módl się, o Święta Matko Boża, o nawrócenie serca ludu Anglii, przywrócenie zdrowia chorym, pociechę dla niespokojnych, skuchę dla grzeszników, pokój zmarłym. Królowo Pokoju, módl się za nami i daj światu pokój, za którym tęsknią wszyscy ludzie, pokój w prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusa. Daj pokój narodom i duszom wszystkich, aby w pokoju zwyciężyło Królestwo Boże.

Modlitwa

Wstawiaj się za naszymi oddzielonymi braćmi, aby z nami w jednej prawdziwej owczarni mogli zostać zjednoczeni z najwyższym Pasterzem, Namiestnikiem Twojego Syna.

Odpowiedź

Niech nasze modlitwy przywrócą ten kraj do pełni jego starożytnej wiary. Niech Twoje wstawiennictwo prowadzi nas do bliższego zjednoczenia z Twoim boskim Synem. Oferujemy Ci wszystkich mieszkańcow tej ziemi, zwłaszcza tych, którzy znają cię tak mało lub wcale. Niech wszyscy w naszym kraju poznają Chrystusa, Światło świata i jedynego Zbawiciela.

Modlitwa

Módl się za nas wszystkich, droga Matko, abyśmy przez wiarę płodną w dobrych uczynkach, wszyscy zasłużyli na oglądanie i uwielbienie Boga wraz z Tobą w naszym niebiańskim domu.

Odpowiedź

Spraw, by my, którzy podążamy za twoim Synem, byliśmy owocni w dobrym dziele budowania kultury życia w naszym świecie, w którym całe ludzkie życie jest cenione, a dar stworzenia Bożego jest szanowany i pielęgnowany, aby wszyscy mogli dzielić owoce hojnej Miłości Boga.

V: Módl się za nami, Święta Matko Boża
R: Abyśmy byli godni obietnic Chrystusowych.

Ty, sama ze wszystkich kobiet, Matko i Dziewico, Matko najszczęśliwsza, Dziewico najczystsza, my, grzeszni przychodzimy cię nawiedzić, która jesteś cała czysta, pozdrawiamy Cie, czcimy Cie tak, jak możemy z naszymi pokornymi ofiarami. Niech Twój Syn obdarzy nas tym, aby naśladując Twoje najświętsze postępowanie, my również, dzięki łasce Ducha Świętego, mogli zasłużyć duchowo na poczęcie Pana Jezusa w naszej najgłębszej duszy, i raz począwszy, abyśmy Go nigdy nie utracili. Amen.

Dlaczego Oddanie Anglii jako Wiana Maryjnego jest ważne?

Od 2017 roku Anglia przygotowywała się na ten akt oddania Kraju NM Pannie. To nie przypadek (nie ma takiego słowa w Boskim Leksykonie), że dzisiaj 28 marca 2020, Anglia zawierza się Najświętszej Maryji, Matce Boga, ani nie jest to spowodowane obecną sytuacją. Teraz jest czas, abyśmy wszyscy szczerze zwrócili się do Boga, jedynej naszej nadziei.
Pierwsze powierzenie Anglii NMP odbyło się 1381 roku kiedy Ryszard II oddał Maryi kraj jako Jej wiano.
Główne elementy modlitwy:

    1. Prośbę o szczególną opiekę nad krajem.
    2. Nawrócenie wszystkich poprzez akt skruchy, który otwiera nam drogę do Boga.
    3. Zjednoczenie Kościoła pod Jednym Namiestnikiem.
    4. Prośbę o zesłanie Ducha Św. przez NMP wstawiennictwo, po to, aby Chrystus mógł narodzić się w nas.

Posłuchaj Ewangelii i rozważania

Wciśnij „►” aby odsłuchać nagranie