Transmisja Mszy Świętej na żywo

lub

Nasze konto Youtube z nagraniami mszy świętych

SPOWIEDŹ
Okazja do spowiedzi 30 minut przed mszą św. (za wyjątkiem piątku – z powodu nabożeństwa Drogi Krzyżowej) i w sobotę po mszy św. podczas adoracji Najświętszego Sakramentu
BARDZO PROSZĘ NIE PLANOWAĆ SPOWIEDZI NA NIEDZIELĘ.
 
INFORMACJE DLA PRAGNĄCYCH ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO
Polacy uczęszczający do angielskich kościołów katolickich muszą skontaktować się ze swoim proboszczem, który wyjaśni im procedury obowiązujące w tym kraju.
Narzeczeni, którzy mieszkają w Anglii ponad 6 miesięcy i należą do parafii Polskiej Misji Katolickiej oraz pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni skontaktować się ze swoim duszpasterzem 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.
 
 

ZASADY ZACHOWANIA W KOŚCIELE PODCZAS PANDEMII

Zgodnie z prawem i przy zachowaniu naszych zwykłych środków bezpieczeństwa – obowiązkowe zakrywanie twarzy, dystans społeczny, dezynfekcja, obecność stewardów itp. – kościół jest otwarty według następujących zasad:

– W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI KOŚCIÓŁ BĘDZIE OTWIERANY 30 MINUT PRZED LITURGIĄ, W TYGODNIU 15 MINUT PRZED LITURGIĄ.

– PROSZĘ, ABY STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ STEWARDÓW, NAWET JEŚLI STWIERDZĄ, ŻE Z POWODU BRAKU MIEJSCA WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA JEST NIEMOŻLIWE – W KOŚCIELE SĄ 63 POJEDYNCZE MIEJSCA.

– proszę nie przychodzić do kościoła, jeśli ma się objawy Covid-19 lub jeśli mieszka z chorym na Covid-19.

– proszę mieć założoną własną (obowiązkową) maseczkę na twarzy – pamiętajmy jednak, że niektóre osoby mogą mieć zwolnienie lekarskie.

– poruszamy się po kościele w systemie jednokierunkowym i proszę nie gromadzić się przy wejściu ani wyjściu.

– proszę, aby każda osoba dorosła pobrała karteczkę, na którą wpisze swoje dane kontaktowe (jeśli jeszcze tego nie uczyniła). Raz wypisana kartka oddana wolontariuszowi usprawnia pobieranie tych danych na przyszłość. Podczas kolejnych wizyt w kościele wystarczy podać tylko numer, pod którym znajdują się dane kontaktowe. Proszę, aby wypełnione kartki oddać przy wyjściu z kościoła lub podczas kolejnej wizyty. Proszę, aby zapamiętać numer porządkowy, o który będziemy proszeni przy następnym wejściu do kościoła.

– należy zdezynfekować dłonie przy wejściu i przy wyjściu z kościoła.

– dzieci nie mogą chodzić po kościele, bardzo proszę, aby cały czas byli przy rodzicach.

– Komunię św. należy przyjmować na wyprostowanej dłoni, na stojąco, unikając kontaktu fizycznego. Podchodząc do księdza, wszyscy powinni to robić z ramionami „na pełnym wyciągnięciu”, tak aby między kapłanem a uczestnikiem komunii był właściwy odstęp. Dłonie jedna na drugiej powinny być wyciągnięte tak płasko, jak to możliwe.

– kościół powinien być zamknięty po zakończeniu Mszy św. w celu oczyszczenia przestrzeni zgodnie z wytycznymi.

 

 

Posłuchaj Ewangelii i rozważania

Wciśnij „►” aby odsłuchać nagranie