Biuletyn Bedford 1388

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

Nr. 1388          DRUGA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO        (Rok A)

 

Wyznać wiarę

Fragment Ewangelii niedzielnej mówi o wyznaniu wiary Jana Chrzciciela w Bóstwo Jezusa Chrystusa. Wyznanie to czyni z syna Elżbiety i Zachariasza drogowskaz wskazujący drogę innym. Po jego słowach: „Oto Baranek Boży”, na drugi dzień, dwaj uczniowie Chrzciciela – późniejszy autor czwartej Ewangelii Jan oraz brat Szymona Piotra, Andrzej – opuścili mistrza i powędrowali za Jezusem. To publiczne wyznanie wiary Jana Chrzciciela ukazało im drogę do Zbawiciela.

Biuletyn Bedford 1387

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1387          UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO ​       (Rok A)

 

„Nie zniechęci się ani nie załamie”​​ 

Wspaniała jest zapowiedź Izajasza Proroka, że Mesjasz „nie zniechęci się ani nie załamie” aż utrwali Prawo Boże na ziemi. Z perspektywy wieków możemy podziwiać cierpliwość Boga, a zarazem nabierać pewności, że to Jego dzieło zostanie zrealizowane i to w sposób doskonały.

Biuletyn Letchworth 1386

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Mobile: 07527624970

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks.JAN  GÓRA

 www.ppb.org.uk   oraz  e-mail:  johngora@tiscali.co.uk

For Private Circulation Only

 

NR. 1386          OBJAWIENIE PAŃSKIE – UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI ​       (Rok A)

Błędne gwiazdy​ 

Znamy dobrze metodę działania zła, którą przedstawia nam dzisiejsza Ewangelia. Herod walczył z dobrem przy pomocy miecza. Przemoc to metoda, jaką zło posługuje się na przestrzeni wieków. W ostatnich latach ofiarą tej metody był w Polsce ks. Jerzy Popiełuszko, a w Ameryce Południowej dwaj franciszkanie.

Biuletyn Bedford 1386

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1386          OBJAWIENIE PAŃSKIE – UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI ​       (Rok A)

 

Błędne gwiazdy​ 

Znamy dobrze metodę działania zła, którą przedstawia nam dzisiejsza Ewangelia. Herod walczył z dobrem przy pomocy miecza. Przemoc to metoda, jaką zło posługuje się na przestrzeni wieków. W ostatnich latach ofiarą tej metody był w Polsce ks. Jerzy Popiełuszko, a w Ameryce Południowej dwaj franciszkanie.

Biuletyn Bedford 1385

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1385          BOŻE   NARODZENIE           (Rok A)

 

REFLEKSJE    I    ŻYCZENIA   ŚWIĄTECZNE 

Przeżywamy  obecnie  radosny  okres  świąt  Bożego  Narodzenia.  To  czas  adorowania  Boga  przychodzącego  do  nas  w  osobie  Dzieciątka  Jezus,  które  przynosi  światu  upragniony  pokój,  radość  i  miłość.  Niech  ta  Boża  obecność  w  życiu  każdego  z  nas  pomoże  nam  odnaleźć  właściwy  cel  i  sens  życia  na  tej  ziemi  i  wskaże  nam  wszystkim  drogę  do  prawdziwego  szczęścia  i  pełni  życia  w  wieczności.

Niech  Jezus  Chrystus  obdarza  Was  moi  Drodzy  Parafianie  swoim  błogosławieństwem  na  każdy  dzień  w  Nowym  Roku  2014.

Ks  Grzegorz  Aleksandrowicz i Ks  Jan  Marek  Góra

Biuletyn Letchworth 1385

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Mobile: 07527624970

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks.JAN  GÓRA

 www.ppb.org.uk   oraz  e-mail:  johngora@tiscali.co.uk

For Private Circulation Only

 

1382   BOŻE NARODZENIE     Rok A

REFLEKSJE    I    ŻYCZENIA   ŚWIĄTECZNE 

Przeżywamy  obecnie  radosny  okres  świąt  Bożego  Narodzenia.  To  czas  adorowania  Boga  przychodzącego  do  nas  w  osobie  Dzieciątka  Jezus,  które  przynosi  światu  upragniony  pokój,  radość  i  miłość.  Niech  ta  Boża  obecność  w  życiu  każdego  z  nas  pomoże  nam  odnaleźć  właściwy  cel  i  sens  życia  na  tej  ziemi  i  wskaże  nam  wszystkim  drogę  do  prawdziwego  szczęścia  i  pełni  życia  w  wieczności.

Niech  Jezus  Chrystus  obdarza  Was  moi  Drodzy  Parafianie  swoim  błogosławieństwem  na  każdy  dzień  w  Nowym  Roku  2014.

Ks  Grzegorz  Aleksandrowicz i Ks  Jan  Marek  Góra

Biuletyn Bedford 1384

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1383          DRUGA NIEDZIELA ADWENTU           (Rok C)

 

Zwiastun Dobrej Nowyny

1. Przeżywamy Adwent — czas oczekiwania na przyjście Pana. O jakie tu przyjście chodzi? Czy tylko chodzi o tradycyjny obchód Bożego Narodzenia? Ta prawda, która mocno wpisała się w nasze życie, jednak nie wyczerpuje sensu tego okresu, jaki obecnie przeżywamy. Adwent bowiem to czas, w którym nasze oczy, myśli i serca winne być kierowane na ostateczne przyjście Pana. Chodzi tu o ów niezwykły dzień, który ma nadejść niespodziewanie jak złodziej w nocy. I wtedy nastanie Boże Królestwo, którego obraz przerasta nasze najśmielsze nawet wyobrażenia. Wtedy to – jak pisze św. Piotr – „stare” niebo, gwiazdy i ziemia ze świstem przeminą i nastanie nowe niebo i nowa ziemia, w której będzie mieszkała sprawiedliwość. Na to przyjście trzeba się dobrze przygotować. Do tego przynagla nas dzisiejsza liturgia.

Biuletyn Letchworth 1382

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Mobile: 07527624970

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks.JAN  GÓRA

 www.ppb.org.uk   oraz  e-mail:  johngora@tiscali.co.uk

For Private Circulation Only

 

1382   PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU     Rok A

 

"Przekują miecze na lemiesze"

Wiele dziś mówi się o rozbrojeniu. Wzrasta wśród ludzi świadomość nie tylko nieszczęść, jakie niesie ze sobą wojna, ale i jej bezsensu. Jest coś z szaleństwa w gromadzeniu i doskonaleniu potencjału militarnego. Świat winien zmierzać ku lepszej przyszłości, a nie ku zagładzie. Tymczasem nie tylko nasze pokolenie, ale całe dzieje ludzkości są ściśle związane z wojną. Jest szczypta prawdy w twierdzeniu, że historia świata to historia wojen. Narody albo walczą, albo leczą rany po wojnie, albo się do wojny przygotowują. Czy jest możliwość wyjścia z tego zaklętego kręgu?

Biuletyn Bedford 1383

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1383 UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA​ (Rok C)

 

„Jeśli jesteś Królem…”

Ten krótki, ale bardzo bogaty w treść fragment Ewangelii na Uroczystość Chrystusa Króla, stanowi wspaniałe zamknięcie i streszczenie całej Ewangelii Łukasza. Opowiadanie o przebaczeniu i zbawieniu skruszonego łotra w praktyczny i rzeczywisty sposób ilustruje to, co Jezus głosił przez całe swe życie. Stanowi też najautentyczniejszy komentarz, jak należy rozumieć Jego królewską godność.

Ale to już nie jest przypowieść, nie cud wywołany na oczach zachwyconych tłumów, nawet nie spór z faryzeuszami o władzę odpuszczania grzechów, lecz straszliwa agonia na krzyżu. W takiej sytuacji każdy gest człowieka, każda myśl i odruch, nabiera nieskończonej wartości i znaczenia. To, jak człowiek umiera, stanowi potwierdzenie bądź zaprzeczenie tego, co w życiu głosił, robił, do czego dążył. Śmierć jest najlepszym sprawdzianem wartości życia i świadectwem jego prawdy. Chyba w żadnym momencie Chrystus nie potwierdził wyraźniej i z większą mocą tego, co głosił, jak właśnie na krzyżu. I w tym momencie najbardziej zajaśniała Jego królewska godność i władza.

Jakże inne to królowanie od władzy, której rozmaite próbki i przykłady pamiętamy z niedawnej kampanii wyborczej. Pierwszym i najważniejszym jego przejawem jest wierność. Nie jest sztuką sprawować władzę w luksusie, w całym majestacie prawa i popularności, z pomocą sprawnego aparatu wykonawczego, pełnego budżetu, środków przekazu gotowych na każde skinienie. Łatwo jest wtedy obiecywać, zarządzać, kierować. Ale wypełniać swe zobowiązania, gdy jest się pozbawionym wszystkiego: dobrego imienia, głosu, sił, nawet ruchu – to już nie każdy by potrafił. I nie każdego byłoby stać na płacenie tak wysokiej ceny swej wierności.

Drugim rysem królowania Chrystusa jest bezinteresowność. Chrystus nie tylko mówił, że władza jest służbą, ale pokazał to na własnym przykładzie. Gotów był służbę tę wypełnić do samego końca, rezygnując nie tylko z wygody, zaszczytów i sławy, ale także i z samego życia. W ten sposób Jezus udowodnił swą bezinteresowność: nie chciał panować dla osobistego zysku, nawet nie dla rozpropagowania swej nauki i idei, lecz żeby dać świadectwo prawdzie. Temu celowi podporządkował wszystko. Jakże inaczej rozumieją i traktują nieraz swoje stołki nasi politycy.

Wreszcie wielkoduszność. Prawdziwy król potrafi być hojny i łaskawy dla swych poddanych. Ma gest, ale nie w wydawaniu społecznych pieniędzy dla pomnożenia swej chwały. Hojność Chrystusa i każdego władcy na Nim się wzorującego, polega na hojności wewnętrznej, wielko-duszności, wielkości ducha. I wcale nie jest najważniejsze, żeby dużo dawać, żeby być rozrzutnym, lecz żeby dostrzegać każdego potrzebującego, żeby być wrażliwym na potrzeby nawet tych najmniejszych, ostatnich poddanych. Władca musi mieć wiele pokory, żeby nie lekceważyć tych, którzy się tak mało liczą.

To wszystko jest obecne w tym niepozornym geście przebaczenia skruszonemu łotrowi. Jezus mu przebaczył, bo był na prawdę królem, miał władzę ułaskawienia, zadecydowania o zbawieniu i wieczności. Ale żeby tej władzy użyć, żeby dar Jezusa mógł zostać przyjęty i wykorzystany, potrzebna jest wiara, czyli bezwarunkowe uznanie, że Jezus taka władzę posiada. Na pewno nie było łatwe rozpoznać Króla wszechświata na tronie z krzyża, w koronie z ciernia.

My jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji. Ale czy starczy nam pokory i rozsądku, aby Jego władzę uznać? Czy nie odwrócimy się plecami do krzyża, by wybrać sobie i pójść za swoim królem? Lecz dokąd nas taki poprowadzi? I co potrafi nam dać? 

 

Niedziela, 24.11.2013

UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA

  10:00 – za dusze ś.p.Eugeniusza Malinowskiego w 1-szą rocz.śmierci- int.syna z rodziną 

  19:00 – za  dusze  ś.p. Marii  Poprawa  w  1-szą  rocznicę  śmierci  –  int. wnuków

Poniedziałek,25.11.

   9:30 – za  dusze  ś.p. Zbigniewa,  Janiny  i  Lucyny  Fedoruk  –  int. siostry

Wtorek,  26.11.2013

   9:30 – za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące  –  int. Państwa  M.P. Śmigasiewicz

           – za  dusze  ś.p. Ryszarda  Antoniuk  w  15-tą  rocznicę  śmierci  i  zmarłych

             z  rodzin Antoników, Farowskich i Okopińskich  –  int. żony  i  syna

Środa. 27.11.2013

  19:00 – za  dusze  ś.p. Zdzisława  Białeckiego  –  int. żony  i  córki.

Czwartek, 28.11.2013

  9:30 – za dusze  ś.p. Zofii  Ulanowskiej  – int. wnuczki  Marty  i  przyjaciół

 Piątek, 29.11.2013

  15:00  za dusze  ś.p. zmarłych  z  rodzin  Chmielewskich,  Matanów, Bruzgo

             i  Jaromów –  int. Pani  Anny

            – w intencji Anny  i  Rafała: o szczęśliwe rozwiązanie dla Anny –  int. przyjaciół  

            KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.

 Sobota, 30.11.2013

Św. Andrzeja Apostoła

  9:30 – O błog.Boże dla  Anny Miniewskiej  i  szczęśliwe  rozwiązanie – int. przyjaciół 

  19:30 – O  nawrócenie  Anity  i  jej  rodziny

 Niedziela, 1.12.2013

PIERWSZA   NIEDZIELA   ADWENTU  –  ROK  A

  10:00 – O błog.Boże i opiekę Matki Bożej i łaskę nawrócenia dla rodziców – int. dzieci

  18:00 – ADORACJA   NAJŚWIĘTSZEGO   SAKRAMENTU

  19:00 – za dusze  ś.p. Zdzisława  Piwek  –  int. wnuczki  z  rodziną

 Poniedziałek, 2.12

  9:30 –  za  dusze  ś.p. męża  Jana  Kulesz  –  int. żony

 Wtorek, 3.12.2013 

  9:30  za  dusze  ś.p. Joanny  Boruckiej  –  int. męża  i  córki.

 Środa, 4.12.2013

  19:00 – O  szczęśliwe  rozwiązanie  dla  Anny  i  dziecka  –  int. rodziny
 Czwartek, 5.12.2013    9:30 – za ś.p.zmarłych z rodzin Feń,Kozłowskich i Gibbon-int.P.W.Kozłowskiej z Lusią

 Piatek, 6.12.2013

Św. Mikołaja

PIERWSZY  PIĄTEK  miesiąca  GRUDNIA  

  15:00 – Intencja  wolna.   KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  18:00 – SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  z  okazji  Pierwszego  Piątku  Miesiąca

  19:00 – O  błogosławieństwo  Boże  dla  Sofii  z  okazji  urodzin  –  int. przyjaciół 

 Sobota, 7.12.2013

Św. Ambrożego

   9:30 – za  dusze  ś.p. Stefana  Gąsior  –  int. córki  z  rodziną. (g.9.00 – Różaniec św.)

  19:30 – za dusze ś.p. Jadwigi  Grzegorzewicz  –  int. wnuków.

 Niedziela, 8.12.2013

DRUGA   NIEDZIELA   ADWENTU   –   ROK  A

  10:00 – za dusze  ś.p. rodziców  Zofii  i  Edwarda  Kleczkowskich – int. syna  z  rodziną

  19:00 – O  błog. Boże dla  Oliwii  z  okazji  5-tych  urodzin  i  całej  rodziny  Szlosek

 

CHRZEST ŚW  

Sakrament  Chrztu  Św  w  naszej  parafii  w  Bedford  otrzymał:

TOMASZ WOŹNIAK i ALEXANDER JOSEPH WOŹNIAK w sobotę 16 listopada 2013 b.r.

LEON BRZOSTOWSKI, CYPRIAN PŁAWIAK i VICTORIA NOWORYTA w sobotę 23 listopada b.r.

Nowo  ochrzczonym  dzieciom  i  ich  rodzicom  życzymy 

 

OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:

1. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – dzisiaj trzecie spotkanie w naszym kościele w Bedford po Mszy św.(g.19.00).
2. Dzisiaj po Mszy św. (godz.10.00) odbędzie sie Zebranie dla Rodzicow dzieci Komunijnych, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii Św w celu omówienia i pobrania miar strojów Komunijnych.   
3. Po Mszy św. są do nabycia "Gość Niedzielny" i "Mały Gość Niedzielny" w cenie Ł1.50, oraz  "Różaniec", "Tak Rodzinie" i "Anioł Stróż" w cenie Ł2.00. Są już kalendarze ścienne na 2014 rok w cenie: Ł1.50 i Ł 2.50
4. Od najbliższej niedzieli będą również do nabycia kartki świąteczne na Boże Narodzenie i opłatki.
5. W środę 27 listopada po Mszy św będzie Adoracja Najśw.Sakramentu i wspomnienie o Ks J.Priestley Warmoll
6. We wtorek 3 grudnia o godz.18.30 odbędzie się Zebranie Rady Duszpasterskiej naszej parafii.
7.Świąteczna Zbiórka Żywności w sklepie BestPol Delicatessen w Bedford dla rodzin najbardziej potrzebujących
8. Przy wyjściu z kościoła są do pobrania formularze MÓJ AKTUALNY ADRES do wypełnienia.  
9. Bardzo proszę o pobranie tych formularzy z podaniem swoich aktualnych adresów osób, które zmieniły ostatnio adres lub przybyły niedawno do naszej parafii. Tylko te osoby, które są zapisane do parafii będą mogły otrzymywać potrzebne zaświadczenia dla chrzestnych lub referencje potrzebne do przyjęcia swoich dzieci do szkół katolickich. Ponadto chciałbym uzupełnić Kartoteke Parafialną według aktualnych danych.
W najbliższym czasie będę też mogł przygotowywać kolejność wizyt duszpasterskich w ramach Kolędy Parafialnej po świętach Bożego Narodzenia.  Osoby, które nie podały swoich adresów lub nie przyjmowały wizyty z okazji Kolędy przez kolejne 2 lata będę rezygnowal z dalszych prób ich odwiedzania. Chciałbym też uzyskać konkretną odpowiedź, czy te osoby chcą wogóle należeć do naszej parafii w Bedford, czy raczej usunąć ich z Kartoteki Parafialnej. 

 

 

Biuletyn Bedford 1382

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1382    TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO (Rok C)

 

Bóg jest Bogiem żywych

Sprawa zmartwychwstania i życia wiecznego to niewątpliwie najważniejszy problem każdego człowieka, chociaż niekoniecznie najbardziej aktualny. I dlatego zajmujemy się nim raczej rzadko. Ale refleksja na ten temat jest nieuchronna, bo każdy musi jakoś uporać się z pytaniem: co dalej, co po mojej śmierci? Odpowiedzi są różne: każda filozofia i religia coś proponuje, mniej lub bardziej prawdopodobnego. Każdy też w coś wierzy, nawet i w wierutne bzdury, bo w tej kwestii umusł nie znosi pustki! I dlatego, żeby nie wierzyć w byle co, żeby nie błądzić po manowcach rozmaitych teorii, filmowych skojarzeń, pseudopsychologicznych doświadczeń, trzeba zbadać, co na ten temat mówi Chrystus i jaka jest wiara Kościoła. Nikt nie jest bardziej kompetentny.  Człowiek jest istotą nieśmiertelną, chociaż każdy musi umrzeć. Ale śmierć jest tylko pewnym etapem, punktem zwrotnym w dziejach człowieka, który kończy jeden rodzaj egzystencji, a rozpoczyna drugi, nieznany. Tylko jeden jedyny Chrystus definitywnie przeszedł śmierć, zwyciężył ją i wrócił z jej królestwa. Sensacyjne rewelacje Moody’ego to tylko co najwyżej zapis majaczeń ludzkiej psychiki w stanie śmierci klinicznej, a nie żadna relacja z tamtego świata. Chrystus doskonale wie, co jest po śmierci, bo po pierwsze: jest Bogiem; po drugie: doświadczył śmierci osobiście, i to w najbardziej autentycznej i drastycznej postaci; po trzecie: zwyciężył śmierć. Dlatego Jego nauka na ten temat jest w pełni wiarygodna i trzeba by bardzo poważnych argumentów i dowodów, aby ją zakwestionować czy obalić.                                                      Czego zatem uczy Chrystus? Że na pewno istnieje przyszły świat i powstanie z martwych. A więc ludzkie pragnienie nieśmiertelności nie jest tylko mrzonką i wymysłem marzycieli, lecz faktem.   Dalej uczy, że śmierć jest faktem bezwzględnie jednorazowym, czyli że teoria reinkarnacji jest sprzeczna z objawieniem Chrystusowym. Każdy człowiek żyje tylko jeden jedyny raz i właśnie to życie decyduje o naszej wieczności. Dlatego jesteśmy w sposób absolutny odpowiedzialni za to, jak to życie wykorzystamy. Każda nasza teraźniejsza decyzja, rzutuje jakoś na całą wieczność – trzeba więc uważać, co się wybiera. Każda chwila życia jest bezpowrotna i nieodwracalna, więc trzeba uważać, by jej nie zmarnować.

Po trzecie: życie przyszłe będzie zupełnie inne, niż to obecne. Chociaż będzie zachowana tożsamość osób, to jednak natura naszego człowieczeństwa zostanie przemieniona. Dokona się to w chwili powszechnego zmartychwstania. Po zmartwychwstaniu otrzymamy zupełnie inne, nowe życie. Będzie ono całkowicie wolne od doczesnych ograniczeń, trosk, ułomności. Miłość odzyska swój pełny, duchowy kształt i harmonię.

Będziemy także mogli oglądać Boga twarzą w twarz – jak aniołowie. Właśnie to „oglądanie”, bliskie i bezpośrednie obcowanie z Bogiem, będzie należało do istoty zbawienia. Bóg jest Bogiem żywych, więc na pewno zatroszczy się o pełnię życia dla nas. I choć nie wiemy jeszcze, jak ta pełnia będzie wyglądać, możemy być pewni, że przejdzie nasze najśmielsze oczekiwania. Natomiast w chwili obecnej najważniejsze powinno być dla nas pytanie: jak żyć, żeby podobać się Bogu, żeby iść Jego drogą, która zaprowadzi nas do wieczności.

 

Niedziela, 10.11.2013

TRZYDZIESTA  DRUGA NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO    (Rok C)

  10:00 – za dusze  ś.p.Nikoli Okraska w 3-cią rocznicę śmierci- int. rodziców i dziadków

  19:00 – za  dusze  ś.p. Krzysztofa  Wilczyńskiego  –  int. rodziny.

Poniedziałek,11.11.

   9:30 – O błogosławieństwo Boże dla Benedykta  w 4-tą  rocznicę urodzin – int. babci.

Wtorek,  12.11.2013

   9:30 – O  zdrowie  dla  syna  Bartłomieja  –  int. matki. 

Środa. 13.11.2013

  19:00 – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Anny Mularewicz-int.przyjaciół

Czwartek, 14.11.2013

  9:30 – za dusze  ś.p. cioci  Urszuli  Półtorak  –  int. Agnieszki i Jakuba Najda.

 Piątek, 15.11.2013

  15:00  za dusze  ś.p. Ady  Jaremczuk  –  int. Pani  Zofii  Markowskiej.

             KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.

 Sobota, 16.11.2013

  9:30 – za dusze  ś.p. Ady  Jaremczuk-int.Pani Janiny Sverdelean.(g.9.00 -Różaniec sw

  19:30 – za dusze  ś.p. zmarłych z  rodziny Pyśk – int. Małgorzaty Krakowiak  z  rodziną

 Niedziela, 17.11.2013

TRZYDZIESTA  TRZECIA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO

  10:00  – za  dusze  ś.p. Haliny  Trice  –  int. matki.

  19:00  – za dusze  ś.p. Bronisława Guzinskiego i rodziców Heleny i Józefa – int. rodziny

 Poniedziałek, 18.11

  9:30  –  za  dusze  ś.p.  rodziców  Antoniego  i  Apolonii  Fedoruk  –  int. córki.

 Wtorek, 19.11.2013 

  9:30  za  dusze  ś.p. zmarłych  z  rodziny  Nycz  Rudolfa  i  Romana
   i  ś.p. Edwarda  Śmigasiewicz  –  int. rodziny.

 Środa, 20.11.2013

  19:00 – za  dusze  ś.p. Janiny  i  Witolda  Kulikowskich  –  int. córki.
 Czwartek, 21.11.2013    9:30 – w  intencji  Pani  Ireny  Little.

 Piatek, 22.11.2013

  15:00 – za dusze  ś.p. Mieczysława,  Jadwigi,  Jana  i  Piotra  –  int. Pani  Anny.

              Koronka do Miłosierdzia Bożego

 Sobota, 23.11.2013

  9:00 – Różaniec św.

  9:30 – za  dusze  w czyśćcu cierpiące – int. M.P.Śmigasiewicz.

  19:30 – za dusze ś.p. zmarłych z rodziny Siergiej- int. Małgorzaty Krakowiak z rodziną 

 Niedziela, 24.11.2013

TRZYDZIESTA  CZWARTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO 

  UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  CHRYSTUSA  KROLA  WSZECHŚWIATA

  10:00 – za dusze ś.p.Eugeniusza Malinowskiego w 1-szą rocz.śmierci-int.syna z rodziną

  19:00 – za  dusze  ś.p. Marii  Poprawa  w  1-szą  rocznicę  śmierci  –  int. wnuków.

 

CHRZEST ŚW

Sakrament  Chrztu  Św  w  naszej  parafii  w  Bedford  otrzymał:

HUGO  MIOTK –  9 listopada

Nowo  ochrzczonym  dzieciom  i  ich  rodzicom  życzymy 

 

OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:

1. OBCHODY  ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI  w  połączniu  z  Brytyjskim  Świętem  REMEBRANCE  DAY  odbędą  się  dzisiaj  w  Domu  Polskim  przy  Ashburnham Rd  w Bedford  o  godz.12.30  –  Akademia  z  udziałem  dzieci  z  Promethidion  oraz  Sobotnich  Szkół  Sobotnich.  Wśród  zaproszonych  gości – Burmistrz miasta  David  Hodgson.  Zapraszamy  wszystkich  Parafian  i  gości  na  tę  Uroczystość  do  Domu  Polskiego.
2. KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI – dzisiaj  kolejne spotkanie w naszym kościele w Bedford po Mszy św.(g.19.00).
3. W  niedzielę  24 listopada  odbędzie  sie  obowiązkowe  Zebranie  dla  Rodzicow  dzieci  Komunijnych,  które  w  przyszłym  roku  przystąpią  do  I Komunii  Św  w  celu  omówienia  i  pobrania  miar  strojów  Komunijnych.     
4. Po Mszy św. są do nabycia "Gość Niedzielny" i "Mały Gość Niedzielny" w cenie Ł1.50, oraz   "Różaniec", "Tak Rodzinie" i "Anioł  Stróż" w cenie  Ł2.00. Są już kalendarze ścienne na 2014 rok w cenie: Ł1.50  i  Ł 2.50
5. W sobotę 16 listopada o godz.19.30 odprawiona będzie Msza św. z udziałem  wspólnoty  modlitewnej  "Przystań Maryi" z  parafii Ealing w Londynie. Po Mszy św. odbędzie sie modlitwa wstawiennicza do Ducha Św
6. Przy  wyjściu z  kościoła  są  do  pobrania  formularze  MÓJ  AKTUALNY  ADRES.  Bardzo  proszę  o  pobranie  tych  formularzy  z  podaniem  swoich  aktualnych  adresów  osób, które  zmieniły  ostatnio  adres  lub  przybyły  niedawno  do  naszej  parafii.  Tylko  te  osoby,  które  są  zapisane  do  parafii  będą  mogły  otrzymywać  potrzebne  zaświadczenia  dla  chrzestnych  lub  referencje  potrzebne  do  przyjęcia  swoich  dzieci  do  szkół  katolickich.  Ponadto  chciałbym  uzupełnić  Kartoteke  Parafialną  według  aktualnych  danych.
W  najbliższym  czasie  bedę  też  mogł  przygotowywać  powoli  kolejność  wizyt  duszpasterskich  w  ramach  Kolędy  Parafialnej  po świętach  Bożego  Narodzenia.