Biuletyn Bedford 1384

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1383          DRUGA NIEDZIELA ADWENTU           (Rok C)

 

Zwiastun Dobrej Nowyny

1. Przeżywamy Adwent — czas oczekiwania na przyjście Pana. O jakie tu przyjście chodzi? Czy tylko chodzi o tradycyjny obchód Bożego Narodzenia? Ta prawda, która mocno wpisała się w nasze życie, jednak nie wyczerpuje sensu tego okresu, jaki obecnie przeżywamy. Adwent bowiem to czas, w którym nasze oczy, myśli i serca winne być kierowane na ostateczne przyjście Pana. Chodzi tu o ów niezwykły dzień, który ma nadejść niespodziewanie jak złodziej w nocy. I wtedy nastanie Boże Królestwo, którego obraz przerasta nasze najśmielsze nawet wyobrażenia. Wtedy to – jak pisze św. Piotr – „stare” niebo, gwiazdy i ziemia ze świstem przeminą i nastanie nowe niebo i nowa ziemia, w której będzie mieszkała sprawiedliwość. Na to przyjście trzeba się dobrze przygotować. Do tego przynagla nas dzisiejsza liturgia.

Biuletyn Letchworth 1382

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Mobile: 07527624970

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks.JAN  GÓRA

 www.ppb.org.uk   oraz  e-mail:  johngora@tiscali.co.uk

For Private Circulation Only

 

1382   PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU     Rok A

 

"Przekują miecze na lemiesze"

Wiele dziś mówi się o rozbrojeniu. Wzrasta wśród ludzi świadomość nie tylko nieszczęść, jakie niesie ze sobą wojna, ale i jej bezsensu. Jest coś z szaleństwa w gromadzeniu i doskonaleniu potencjału militarnego. Świat winien zmierzać ku lepszej przyszłości, a nie ku zagładzie. Tymczasem nie tylko nasze pokolenie, ale całe dzieje ludzkości są ściśle związane z wojną. Jest szczypta prawdy w twierdzeniu, że historia świata to historia wojen. Narody albo walczą, albo leczą rany po wojnie, albo się do wojny przygotowują. Czy jest możliwość wyjścia z tego zaklętego kręgu?

Biuletyn Bedford 1383

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1383 UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA​ (Rok C)

 

„Jeśli jesteś Królem…”

Ten krótki, ale bardzo bogaty w treść fragment Ewangelii na Uroczystość Chrystusa Króla, stanowi wspaniałe zamknięcie i streszczenie całej Ewangelii Łukasza. Opowiadanie o przebaczeniu i zbawieniu skruszonego łotra w praktyczny i rzeczywisty sposób ilustruje to, co Jezus głosił przez całe swe życie. Stanowi też najautentyczniejszy komentarz, jak należy rozumieć Jego królewską godność.

Ale to już nie jest przypowieść, nie cud wywołany na oczach zachwyconych tłumów, nawet nie spór z faryzeuszami o władzę odpuszczania grzechów, lecz straszliwa agonia na krzyżu. W takiej sytuacji każdy gest człowieka, każda myśl i odruch, nabiera nieskończonej wartości i znaczenia. To, jak człowiek umiera, stanowi potwierdzenie bądź zaprzeczenie tego, co w życiu głosił, robił, do czego dążył. Śmierć jest najlepszym sprawdzianem wartości życia i świadectwem jego prawdy. Chyba w żadnym momencie Chrystus nie potwierdził wyraźniej i z większą mocą tego, co głosił, jak właśnie na krzyżu. I w tym momencie najbardziej zajaśniała Jego królewska godność i władza.

Jakże inne to królowanie od władzy, której rozmaite próbki i przykłady pamiętamy z niedawnej kampanii wyborczej. Pierwszym i najważniejszym jego przejawem jest wierność. Nie jest sztuką sprawować władzę w luksusie, w całym majestacie prawa i popularności, z pomocą sprawnego aparatu wykonawczego, pełnego budżetu, środków przekazu gotowych na każde skinienie. Łatwo jest wtedy obiecywać, zarządzać, kierować. Ale wypełniać swe zobowiązania, gdy jest się pozbawionym wszystkiego: dobrego imienia, głosu, sił, nawet ruchu – to już nie każdy by potrafił. I nie każdego byłoby stać na płacenie tak wysokiej ceny swej wierności.

Drugim rysem królowania Chrystusa jest bezinteresowność. Chrystus nie tylko mówił, że władza jest służbą, ale pokazał to na własnym przykładzie. Gotów był służbę tę wypełnić do samego końca, rezygnując nie tylko z wygody, zaszczytów i sławy, ale także i z samego życia. W ten sposób Jezus udowodnił swą bezinteresowność: nie chciał panować dla osobistego zysku, nawet nie dla rozpropagowania swej nauki i idei, lecz żeby dać świadectwo prawdzie. Temu celowi podporządkował wszystko. Jakże inaczej rozumieją i traktują nieraz swoje stołki nasi politycy.

Wreszcie wielkoduszność. Prawdziwy król potrafi być hojny i łaskawy dla swych poddanych. Ma gest, ale nie w wydawaniu społecznych pieniędzy dla pomnożenia swej chwały. Hojność Chrystusa i każdego władcy na Nim się wzorującego, polega na hojności wewnętrznej, wielko-duszności, wielkości ducha. I wcale nie jest najważniejsze, żeby dużo dawać, żeby być rozrzutnym, lecz żeby dostrzegać każdego potrzebującego, żeby być wrażliwym na potrzeby nawet tych najmniejszych, ostatnich poddanych. Władca musi mieć wiele pokory, żeby nie lekceważyć tych, którzy się tak mało liczą.

To wszystko jest obecne w tym niepozornym geście przebaczenia skruszonemu łotrowi. Jezus mu przebaczył, bo był na prawdę królem, miał władzę ułaskawienia, zadecydowania o zbawieniu i wieczności. Ale żeby tej władzy użyć, żeby dar Jezusa mógł zostać przyjęty i wykorzystany, potrzebna jest wiara, czyli bezwarunkowe uznanie, że Jezus taka władzę posiada. Na pewno nie było łatwe rozpoznać Króla wszechświata na tronie z krzyża, w koronie z ciernia.

My jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji. Ale czy starczy nam pokory i rozsądku, aby Jego władzę uznać? Czy nie odwrócimy się plecami do krzyża, by wybrać sobie i pójść za swoim królem? Lecz dokąd nas taki poprowadzi? I co potrafi nam dać? 

 

Niedziela, 24.11.2013

UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA

  10:00 – za dusze ś.p.Eugeniusza Malinowskiego w 1-szą rocz.śmierci- int.syna z rodziną 

  19:00 – za  dusze  ś.p. Marii  Poprawa  w  1-szą  rocznicę  śmierci  –  int. wnuków

Poniedziałek,25.11.

   9:30 – za  dusze  ś.p. Zbigniewa,  Janiny  i  Lucyny  Fedoruk  –  int. siostry

Wtorek,  26.11.2013

   9:30 – za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące  –  int. Państwa  M.P. Śmigasiewicz

           – za  dusze  ś.p. Ryszarda  Antoniuk  w  15-tą  rocznicę  śmierci  i  zmarłych

             z  rodzin Antoników, Farowskich i Okopińskich  –  int. żony  i  syna

Środa. 27.11.2013

  19:00 – za  dusze  ś.p. Zdzisława  Białeckiego  –  int. żony  i  córki.

Czwartek, 28.11.2013

  9:30 – za dusze  ś.p. Zofii  Ulanowskiej  – int. wnuczki  Marty  i  przyjaciół

 Piątek, 29.11.2013

  15:00  za dusze  ś.p. zmarłych  z  rodzin  Chmielewskich,  Matanów, Bruzgo

             i  Jaromów –  int. Pani  Anny

            – w intencji Anny  i  Rafała: o szczęśliwe rozwiązanie dla Anny –  int. przyjaciół  

            KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.

 Sobota, 30.11.2013

Św. Andrzeja Apostoła

  9:30 – O błog.Boże dla  Anny Miniewskiej  i  szczęśliwe  rozwiązanie – int. przyjaciół 

  19:30 – O  nawrócenie  Anity  i  jej  rodziny

 Niedziela, 1.12.2013

PIERWSZA   NIEDZIELA   ADWENTU  –  ROK  A

  10:00 – O błog.Boże i opiekę Matki Bożej i łaskę nawrócenia dla rodziców – int. dzieci

  18:00 – ADORACJA   NAJŚWIĘTSZEGO   SAKRAMENTU

  19:00 – za dusze  ś.p. Zdzisława  Piwek  –  int. wnuczki  z  rodziną

 Poniedziałek, 2.12

  9:30 –  za  dusze  ś.p. męża  Jana  Kulesz  –  int. żony

 Wtorek, 3.12.2013 

  9:30  za  dusze  ś.p. Joanny  Boruckiej  –  int. męża  i  córki.

 Środa, 4.12.2013

  19:00 – O  szczęśliwe  rozwiązanie  dla  Anny  i  dziecka  –  int. rodziny
 Czwartek, 5.12.2013    9:30 – za ś.p.zmarłych z rodzin Feń,Kozłowskich i Gibbon-int.P.W.Kozłowskiej z Lusią

 Piatek, 6.12.2013

Św. Mikołaja

PIERWSZY  PIĄTEK  miesiąca  GRUDNIA  

  15:00 – Intencja  wolna.   KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

  18:00 – SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  z  okazji  Pierwszego  Piątku  Miesiąca

  19:00 – O  błogosławieństwo  Boże  dla  Sofii  z  okazji  urodzin  –  int. przyjaciół 

 Sobota, 7.12.2013

Św. Ambrożego

   9:30 – za  dusze  ś.p. Stefana  Gąsior  –  int. córki  z  rodziną. (g.9.00 – Różaniec św.)

  19:30 – za dusze ś.p. Jadwigi  Grzegorzewicz  –  int. wnuków.

 Niedziela, 8.12.2013

DRUGA   NIEDZIELA   ADWENTU   –   ROK  A

  10:00 – za dusze  ś.p. rodziców  Zofii  i  Edwarda  Kleczkowskich – int. syna  z  rodziną

  19:00 – O  błog. Boże dla  Oliwii  z  okazji  5-tych  urodzin  i  całej  rodziny  Szlosek

 

CHRZEST ŚW  

Sakrament  Chrztu  Św  w  naszej  parafii  w  Bedford  otrzymał:

TOMASZ WOŹNIAK i ALEXANDER JOSEPH WOŹNIAK w sobotę 16 listopada 2013 b.r.

LEON BRZOSTOWSKI, CYPRIAN PŁAWIAK i VICTORIA NOWORYTA w sobotę 23 listopada b.r.

Nowo  ochrzczonym  dzieciom  i  ich  rodzicom  życzymy 

 

OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:

1. KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – dzisiaj trzecie spotkanie w naszym kościele w Bedford po Mszy św.(g.19.00).
2. Dzisiaj po Mszy św. (godz.10.00) odbędzie sie Zebranie dla Rodzicow dzieci Komunijnych, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii Św w celu omówienia i pobrania miar strojów Komunijnych.   
3. Po Mszy św. są do nabycia "Gość Niedzielny" i "Mały Gość Niedzielny" w cenie Ł1.50, oraz  "Różaniec", "Tak Rodzinie" i "Anioł Stróż" w cenie Ł2.00. Są już kalendarze ścienne na 2014 rok w cenie: Ł1.50 i Ł 2.50
4. Od najbliższej niedzieli będą również do nabycia kartki świąteczne na Boże Narodzenie i opłatki.
5. W środę 27 listopada po Mszy św będzie Adoracja Najśw.Sakramentu i wspomnienie o Ks J.Priestley Warmoll
6. We wtorek 3 grudnia o godz.18.30 odbędzie się Zebranie Rady Duszpasterskiej naszej parafii.
7.Świąteczna Zbiórka Żywności w sklepie BestPol Delicatessen w Bedford dla rodzin najbardziej potrzebujących
8. Przy wyjściu z kościoła są do pobrania formularze MÓJ AKTUALNY ADRES do wypełnienia.  
9. Bardzo proszę o pobranie tych formularzy z podaniem swoich aktualnych adresów osób, które zmieniły ostatnio adres lub przybyły niedawno do naszej parafii. Tylko te osoby, które są zapisane do parafii będą mogły otrzymywać potrzebne zaświadczenia dla chrzestnych lub referencje potrzebne do przyjęcia swoich dzieci do szkół katolickich. Ponadto chciałbym uzupełnić Kartoteke Parafialną według aktualnych danych.
W najbliższym czasie będę też mogł przygotowywać kolejność wizyt duszpasterskich w ramach Kolędy Parafialnej po świętach Bożego Narodzenia.  Osoby, które nie podały swoich adresów lub nie przyjmowały wizyty z okazji Kolędy przez kolejne 2 lata będę rezygnowal z dalszych prób ich odwiedzania. Chciałbym też uzyskać konkretną odpowiedź, czy te osoby chcą wogóle należeć do naszej parafii w Bedford, czy raczej usunąć ich z Kartoteki Parafialnej. 

 

 

Biuletyn Bedford 1382

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1382    TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO (Rok C)

 

Bóg jest Bogiem żywych

Sprawa zmartwychwstania i życia wiecznego to niewątpliwie najważniejszy problem każdego człowieka, chociaż niekoniecznie najbardziej aktualny. I dlatego zajmujemy się nim raczej rzadko. Ale refleksja na ten temat jest nieuchronna, bo każdy musi jakoś uporać się z pytaniem: co dalej, co po mojej śmierci? Odpowiedzi są różne: każda filozofia i religia coś proponuje, mniej lub bardziej prawdopodobnego. Każdy też w coś wierzy, nawet i w wierutne bzdury, bo w tej kwestii umusł nie znosi pustki! I dlatego, żeby nie wierzyć w byle co, żeby nie błądzić po manowcach rozmaitych teorii, filmowych skojarzeń, pseudopsychologicznych doświadczeń, trzeba zbadać, co na ten temat mówi Chrystus i jaka jest wiara Kościoła. Nikt nie jest bardziej kompetentny.  Człowiek jest istotą nieśmiertelną, chociaż każdy musi umrzeć. Ale śmierć jest tylko pewnym etapem, punktem zwrotnym w dziejach człowieka, który kończy jeden rodzaj egzystencji, a rozpoczyna drugi, nieznany. Tylko jeden jedyny Chrystus definitywnie przeszedł śmierć, zwyciężył ją i wrócił z jej królestwa. Sensacyjne rewelacje Moody’ego to tylko co najwyżej zapis majaczeń ludzkiej psychiki w stanie śmierci klinicznej, a nie żadna relacja z tamtego świata. Chrystus doskonale wie, co jest po śmierci, bo po pierwsze: jest Bogiem; po drugie: doświadczył śmierci osobiście, i to w najbardziej autentycznej i drastycznej postaci; po trzecie: zwyciężył śmierć. Dlatego Jego nauka na ten temat jest w pełni wiarygodna i trzeba by bardzo poważnych argumentów i dowodów, aby ją zakwestionować czy obalić.                                                      Czego zatem uczy Chrystus? Że na pewno istnieje przyszły świat i powstanie z martwych. A więc ludzkie pragnienie nieśmiertelności nie jest tylko mrzonką i wymysłem marzycieli, lecz faktem.   Dalej uczy, że śmierć jest faktem bezwzględnie jednorazowym, czyli że teoria reinkarnacji jest sprzeczna z objawieniem Chrystusowym. Każdy człowiek żyje tylko jeden jedyny raz i właśnie to życie decyduje o naszej wieczności. Dlatego jesteśmy w sposób absolutny odpowiedzialni za to, jak to życie wykorzystamy. Każda nasza teraźniejsza decyzja, rzutuje jakoś na całą wieczność – trzeba więc uważać, co się wybiera. Każda chwila życia jest bezpowrotna i nieodwracalna, więc trzeba uważać, by jej nie zmarnować.

Po trzecie: życie przyszłe będzie zupełnie inne, niż to obecne. Chociaż będzie zachowana tożsamość osób, to jednak natura naszego człowieczeństwa zostanie przemieniona. Dokona się to w chwili powszechnego zmartychwstania. Po zmartwychwstaniu otrzymamy zupełnie inne, nowe życie. Będzie ono całkowicie wolne od doczesnych ograniczeń, trosk, ułomności. Miłość odzyska swój pełny, duchowy kształt i harmonię.

Będziemy także mogli oglądać Boga twarzą w twarz – jak aniołowie. Właśnie to „oglądanie”, bliskie i bezpośrednie obcowanie z Bogiem, będzie należało do istoty zbawienia. Bóg jest Bogiem żywych, więc na pewno zatroszczy się o pełnię życia dla nas. I choć nie wiemy jeszcze, jak ta pełnia będzie wyglądać, możemy być pewni, że przejdzie nasze najśmielsze oczekiwania. Natomiast w chwili obecnej najważniejsze powinno być dla nas pytanie: jak żyć, żeby podobać się Bogu, żeby iść Jego drogą, która zaprowadzi nas do wieczności.

 

Niedziela, 10.11.2013

TRZYDZIESTA  DRUGA NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO    (Rok C)

  10:00 – za dusze  ś.p.Nikoli Okraska w 3-cią rocznicę śmierci- int. rodziców i dziadków

  19:00 – za  dusze  ś.p. Krzysztofa  Wilczyńskiego  –  int. rodziny.

Poniedziałek,11.11.

   9:30 – O błogosławieństwo Boże dla Benedykta  w 4-tą  rocznicę urodzin – int. babci.

Wtorek,  12.11.2013

   9:30 – O  zdrowie  dla  syna  Bartłomieja  –  int. matki. 

Środa. 13.11.2013

  19:00 – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Anny Mularewicz-int.przyjaciół

Czwartek, 14.11.2013

  9:30 – za dusze  ś.p. cioci  Urszuli  Półtorak  –  int. Agnieszki i Jakuba Najda.

 Piątek, 15.11.2013

  15:00  za dusze  ś.p. Ady  Jaremczuk  –  int. Pani  Zofii  Markowskiej.

             KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.

 Sobota, 16.11.2013

  9:30 – za dusze  ś.p. Ady  Jaremczuk-int.Pani Janiny Sverdelean.(g.9.00 -Różaniec sw

  19:30 – za dusze  ś.p. zmarłych z  rodziny Pyśk – int. Małgorzaty Krakowiak  z  rodziną

 Niedziela, 17.11.2013

TRZYDZIESTA  TRZECIA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO

  10:00  – za  dusze  ś.p. Haliny  Trice  –  int. matki.

  19:00  – za dusze  ś.p. Bronisława Guzinskiego i rodziców Heleny i Józefa – int. rodziny

 Poniedziałek, 18.11

  9:30  –  za  dusze  ś.p.  rodziców  Antoniego  i  Apolonii  Fedoruk  –  int. córki.

 Wtorek, 19.11.2013 

  9:30  za  dusze  ś.p. zmarłych  z  rodziny  Nycz  Rudolfa  i  Romana
   i  ś.p. Edwarda  Śmigasiewicz  –  int. rodziny.

 Środa, 20.11.2013

  19:00 – za  dusze  ś.p. Janiny  i  Witolda  Kulikowskich  –  int. córki.
 Czwartek, 21.11.2013    9:30 – w  intencji  Pani  Ireny  Little.

 Piatek, 22.11.2013

  15:00 – za dusze  ś.p. Mieczysława,  Jadwigi,  Jana  i  Piotra  –  int. Pani  Anny.

              Koronka do Miłosierdzia Bożego

 Sobota, 23.11.2013

  9:00 – Różaniec św.

  9:30 – za  dusze  w czyśćcu cierpiące – int. M.P.Śmigasiewicz.

  19:30 – za dusze ś.p. zmarłych z rodziny Siergiej- int. Małgorzaty Krakowiak z rodziną 

 Niedziela, 24.11.2013

TRZYDZIESTA  CZWARTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO 

  UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  CHRYSTUSA  KROLA  WSZECHŚWIATA

  10:00 – za dusze ś.p.Eugeniusza Malinowskiego w 1-szą rocz.śmierci-int.syna z rodziną

  19:00 – za  dusze  ś.p. Marii  Poprawa  w  1-szą  rocznicę  śmierci  –  int. wnuków.

 

CHRZEST ŚW

Sakrament  Chrztu  Św  w  naszej  parafii  w  Bedford  otrzymał:

HUGO  MIOTK –  9 listopada

Nowo  ochrzczonym  dzieciom  i  ich  rodzicom  życzymy 

 

OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:

1. OBCHODY  ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI  w  połączniu  z  Brytyjskim  Świętem  REMEBRANCE  DAY  odbędą  się  dzisiaj  w  Domu  Polskim  przy  Ashburnham Rd  w Bedford  o  godz.12.30  –  Akademia  z  udziałem  dzieci  z  Promethidion  oraz  Sobotnich  Szkół  Sobotnich.  Wśród  zaproszonych  gości – Burmistrz miasta  David  Hodgson.  Zapraszamy  wszystkich  Parafian  i  gości  na  tę  Uroczystość  do  Domu  Polskiego.
2. KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI – dzisiaj  kolejne spotkanie w naszym kościele w Bedford po Mszy św.(g.19.00).
3. W  niedzielę  24 listopada  odbędzie  sie  obowiązkowe  Zebranie  dla  Rodzicow  dzieci  Komunijnych,  które  w  przyszłym  roku  przystąpią  do  I Komunii  Św  w  celu  omówienia  i  pobrania  miar  strojów  Komunijnych.     
4. Po Mszy św. są do nabycia "Gość Niedzielny" i "Mały Gość Niedzielny" w cenie Ł1.50, oraz   "Różaniec", "Tak Rodzinie" i "Anioł  Stróż" w cenie  Ł2.00. Są już kalendarze ścienne na 2014 rok w cenie: Ł1.50  i  Ł 2.50
5. W sobotę 16 listopada o godz.19.30 odprawiona będzie Msza św. z udziałem  wspólnoty  modlitewnej  "Przystań Maryi" z  parafii Ealing w Londynie. Po Mszy św. odbędzie sie modlitwa wstawiennicza do Ducha Św
6. Przy  wyjściu z  kościoła  są  do  pobrania  formularze  MÓJ  AKTUALNY  ADRES.  Bardzo  proszę  o  pobranie  tych  formularzy  z  podaniem  swoich  aktualnych  adresów  osób, które  zmieniły  ostatnio  adres  lub  przybyły  niedawno  do  naszej  parafii.  Tylko  te  osoby,  które  są  zapisane  do  parafii  będą  mogły  otrzymywać  potrzebne  zaświadczenia  dla  chrzestnych  lub  referencje  potrzebne  do  przyjęcia  swoich  dzieci  do  szkół  katolickich.  Ponadto  chciałbym  uzupełnić  Kartoteke  Parafialną  według  aktualnych  danych.
W  najbliższym  czasie  bedę  też  mogł  przygotowywać  powoli  kolejność  wizyt  duszpasterskich  w  ramach  Kolędy  Parafialnej  po świętach  Bożego  Narodzenia.        

 

 

Biuletyn Letchwortch 1381

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Mobile: 07527624970

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks.JAN  GÓRA

 www.ppb.org.uk   oraz  e-mail:  johngora@tiscali.co.uk

For Private Circulation Only

1381   TRZYDZIESTA   NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU   LITURGICZNEGO     Rok C

Wejść do świątyni

Faryzeusz w swej postawie ujawnia jedno z częstych wypaczeń życia religijnego. Przeakcentował to, co on Bogu daje. Wydawało mu się, że w spotkaniu z Bogiem można się chwalić swoimi własnymi osiągnięciami. Sądził, że Bogu zależy na tym, ile Mu przyniesiemy, że mierzy On człowieka wielkością złożonych przez niego ofiar.

Biuletyn 1381

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1381      TRZYDZIESTA   NIEDZIELA   ZWYKŁA   ROKU   LITURGICZNEGO  (Rok C)

 

Wejść do świątyni

Faryzeusz w swej postawie ujawnia jedno z częstych wypaczeń życia religijnego. Przeakcentował to, co on Bogu daje. Wydawało mu się, że w spotkaniu z Bogiem można się chwalić swoimi własnymi osiągnięciami. Sądził, że Bogu zależy na tym, ile Mu przyniesiemy, że mierzy On człowieka wielkością złożonych przez niego ofiar.

Wszedł do świątyni, lecz zamiast stanąć przed Bogiem i dostrzec ogrom Jego darów widział, tylko siebie. Prostą konsekwencją tego faktu było zestawienie się z innymi. „Nie jestem jak inni ludzie, /…/ jak i ten celnik”. Mały człowiek zawsze znajdzie mniejszego od siebie, aby na jego tle chełpić się swą wielkością. To znak, że nie stanął przed Bogiem. Gdyby to uczynił, nigdy nawet nie próbowałby zestawiać się z innymi.

Celnik prezentuje zupełnie inne podejście do religii. On nic nie przynosi i nie ma się czym chwalić. Stoi w postawie pokornej i bijąc się w piersi wyznaje swoją winę prosząc o miłosierdzie. On wie, że w świątyni znacznie więcej Bóg daje człowiekowi niż człowiek Bogu. On rozumie, że istota religii polega na zadumie nad bogactwem darów, jakich Bóg udziela. Wie, że Bóg go kocha miłością przebaczającą. Wyznaniem swej winy i prośbą o miłosierdzie stara się uwielbić Boga.

Jakże często chrześcijanie wchodzą do świątyni w duchu faryzeusza, by chełpić się przed Bogiem swymi osiągnięciami i swą doskonałością. „W niedzielę chodzę do kościoła, mówię pacierze codziennie, spowiadam się raz w roku… Nikogo nie okradłem, nikogo nie zamordowałem, z nikim się nie kłócę”. Wchodzą do świątyni zapatrzeni w siebie, a nie w Boga, i jacy wchodzą, tacy wychodzą. Nierzadko też spoglądają z góry na modlących się obok znajomych, wyliczając przed Bogiem ich grzechy, by na tym tle ukazać się w lepszym świetle. „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy…”. 

Życie religijne objawia swe piękno i twórczą moc dopiero wówczas, gdy człowiek wchodzi do świątyni, by wielbić Boga za to, co On dla nas uczynił, by śpiewać hymn dziękczynienia nie za własną doskonałość, lecz za ogrom dobroci i miłości Boga. Dopiero to stanowi właściwy przedmiot dziękczynienia. „Wielkie rzeczy uczynił nam Pan, i święte jest Imię Jego

Największy święty i największy grzesznik w świątyni winni dostrzec dzieła Boga, a nie tylko swoje. Tylko pełne uwielbienia i dziękczynienia spojrzenie na to, co Bóg dla nas uczynił, jest w stanie wyzwolić człowieka z jego egoizmu i napełnić go prawdziwym szczęściem. Kto podchodzi do ołtarza w duchu faryzeusza, wychodzi ze świątyni w przekonaniu, że dokonał jeszcze jednego zbożnego dzieła, nie pojmując tego, co najważniejsze, że to Bóg chciał dokonać w nim i przez niego swego zbawczego dzieła.

Pozwólmy Bogu działać w nas. Świątynia to miejsce Jego ubogacającego działania. Otwórzmy serca na nie, abyśmy mogli wrócić do domu usprawiedliwieni, czyli udoskonaleni przez samego Boga.

 

Niedziela, 27.10.2013

TRZYDZIESTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO    (Rok C)

  10:00 – za  dusze  ś.p. Leona  Błachnio  w  rocznicę  śmierci  –  int. córki  z  rodziną.

  19:00 – za  dusze  ś.p. Marianny  Grabowskiej  –  int. rodziny.

Poniedziałek,28.10.

   9:30 – O  błogosławieństwo  Boże  dla  Julii,  Lidii  i  Natalii  –  int. rodziców.

Wtorek,  29.10.2013

   8:30 – W  intencji  dziękczynnej  za  otrzymane  łaski  –  int. rodziny  Miniewskich. 

Środa. 30.10.2013

  19:00 – W intencji  dziękczynnej  z  prośbą  o  dalszą  opiekę  Bożą

  dla  calej  rodziny  Kopyto..NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

Czwartek, 31.10.2013

  9:30 – za  dusze  ś.p. Bronisława  Guzińskiego  –  int. żony.

 Piątek, 1.11.2013

Pierwszy piątek mies.

UROCZYSTOŚĆ  WSZYSTKICH   ŚWIĘTYCH

  10:00  za ś.p. Krzysztofa Wilczyńskiego w 2-gą  rocznicę śmierci- int. żony z dziećmi

  18:00 – Spowiedz Św

  19:00 – za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące  –  int. Parafian.

 Sobota, 2.11.2013

DZIEŃ  ZADUSZNY

  WSPOMNIENIE  WSZYSTKICH  WIERNYCH  ZMARŁYCH

  9:30 – za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące  –  int. Parafian.

  10:00 – W  intencjach  Ojca  Świętego

  19:30 – za  dusze  wszystkich  wiernych  zmarłych.

 Niedziela, 3.11.2013

TRZYDZIESTA  PIERWSZA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO

  10:00  – za  dusze  ś.p. zmarłych wymienionych  w  tegorocznych  Wypominkach.

  18:00 – ADORACJA  NAJŚWIETSZEGO  SAKRAMENTU

  19:00  – za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące  –  int. Parafian.

 Poniedziałek, 4.11

  9:30  –  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące  –  int. Parafian.

 Wtorek, 5.11.2013 

  9:30  za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące  –  int. Parafian.

 Środa, 6.11.2013

  19:00 – za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące  –  int. Parafian.
 Czwartek, 7.11.2013    9:30 – za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące  –  int. Parafian.

 Piatek, 8.11.2013

  15:00 – za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące  –  int. Parafian.

  Koronka do Miłosierdzia Bożego

 Sobota, 9.11.2013

  ŚWIĘTO  ROCZNICY  POŚWIĘCENIA  BAZYLIKI  LATERAŃSKIEJ.  

  9:30 – O  błogosławieństwo  Boże  i  łaskę  uzdrowienia  dla  Anny  – int. przyjaciół.

  19:30 – O  błogosławieństwo  Boże  dla  syna  Mariusza – int. mamy  z  rodziną. 

 Niedziela, 10.11.2013

TRZYDZIESTA  DRUGA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO 

  10:00 – za dusze ś.p.Nikoli Okraska w 3-cią rocznice śmierci – int.rodziców i dziadków

  19:00 – za  dusze  ś.p. Krzysztofa  Wilczyńskiego  –  int. rodziny.

 

CHRZEST ŚW

Sakrament  Chrztu  Św  w  naszej  parafii  w  Bedford  otrzymali:

SKRZYPACZ  JAKUB  ALEKSANDER  w  sobotę  19 października  2013 r.

MITURA  DAWID  DANIEL  i  ŚWIADEK STANISŁAW w sobotę 26 października 2013 r

Nowo  ochrzczonym  dzieciom  i  ich  rodzicom  życzymy  błogosławieństwa  i  opieki  Bozej.

 OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:


1. ZADUSZKI  na  cmentarzach  w  Bedford  odbędą  się  w  tym  roku  w  niedzielę  3 listopada  o  godz.14.00 
    na  cmentarzu  przy  Norse Rd  i  godz.15.00  na  cmentarzu  przy  Foster  Hill  Rd.
2. WYPOMINKI:  Po  Mszy  świętej  są  do  pobrania  formularze  na  Wypominki  i  Intencje  mszalne. 
   Proszę  zaznaczyć  godzinę   na  której  Mszy  sw  mają  być  odmawiane:  godz.10.00  lub  o  godz.19.00.
3. Od  pierwszej  niedzieli listopada  tj.3 listopada 2013 r  rozpoczyna  się  kolejny  KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI
    w  naszym  kościele  w  Bedford  po  Mszy  świetej  wieczornej  (godz.19.00).
4. Po Mszy św. są do nabycia "Gość Niedzielny" i "Mały Gość Niedzielny" w cenie Ł1.50, oraz   "Różaniec", "Tak Rodzinie" i "Anioł  Stróż" w cenie  Ł2.00. Są już kalendarze ścienne na 2014 rok w cenie: Ł1.50  i  Ł 2.50
5.  Są  również  do  nabycia  znicze  nagrobkowe  w  cenie  Ł1.50
6.  W  kruchcie  kościoła  na  tablicy  ogłoszeń  jest  wywieszona Lista  Ofiarodawców  składek  parafialnych  oraz  Lista  osób,  które  podpisały  GIFT  AID  ale  jeszcze  nie  złożyli  żadnych  ofiar.  Serdeczne  Bóg  zapłać  wszystkim  ofiarodawcom,  których  jest  zaledwie  85 osób  spośród  tak  wielu  Parafian  w  Bedford. 

 

Biuletyn 1380

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1380    DWUDZIESTA  ÓSMA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO  (Rok C)

 

„Gdzie jest dziewięciu?”

Dziesięciu zostało uzdrowionych, a podziękować przyszedł tylko jeden, i to Samarytanin. Jezus dziwi się niewdzięczności pozostałych. Wykorzystuje to wydarzenie dla pouczenia uczniów i przygodnych słuchaczy o potrzebie okazywania wdzięczności. Ona świadczy o duchowej kulturze człowieka i o otwarciu jego serca na nowe dary.

Niewielu świadomie uczy się okazywania wdzięczności Bogu. Tymczasem jest to umiejętność nieodzownie potrzebna na drodze doskonalenia życia religijnego. Pan Bóg pragnie, by człowiek nie tylko odkrywał wielkość otrzymanych od Niego darów, lecz również Jego dobroć i miłość, która objawia się przez udzielanie tych darów. Z tym, że to drugie odkrycie jest znacznie ważniejsze niż pierwsze.

Jeśli dziecko otrzymuje od mamy pięknego pluszowego misia i ucieka z nim do swego pokoju, by się bawić, to widzi tylko dar — misia. Jeśli natomiast sadza misia na tapczanie, a samo rzuca się na szyję mamusi, by jej podziękować za to, co otrzymało, widzi nie tylko dar, lecz dobroć i miłość serca matki. Ten skarb jest dla niego ważniejszy niż miś. Matka zaś cieszy się wrażliwością dziecka, dostrzega, jak przez ten dar ich wzajemna miłość jeszcze bardziej się umacnia i gotowa jest w krótkim czasie przygotować dla dziecka nową niespodziankę.

Podobnie jest z wdzięcznością okazywaną Panu Bogu. Jej objawienie jest potrzebne nam. Ten, kto umie dziękować, zbliża się do Boga i umacnia łączące go z Nim więzy. W życiu religijnym, gdzie chodzi o rozwój miłości Boga, wdzięczność stanowi podstawowy element. Bez niej o wędrowaniu ewangeliczną drogą nie ma mowy.

Rozumieli to doskonale pierwsi chrześcijanie, którzy liturgię świętej Ofiary nazywali „Dziękczynieniem” (greckie słowo „Eucharystia”). Oni wędrowali do ołtarza, by brać udział w dziękczynieniu, by spotkać się ze wspólnotą znającą wartość dziękczynienia. Jakże radosna atmosfera panuje wśród ludzi żyjących dziękczynieniem. Ile wśród nich pokoju i szczęścia. Chrześcijanie pierwszych pokoleń zdumiewali świat swoim optymizmem, a źródeł tego należy szukać w opanowaniu przez nich sztuki dziękczynienia.

Dziś ludzie nauczyli się narzekania i nawet wspólnoty chrześcijan, gdyby im przy ołtarzu pozwolono mówić to, co myślą, to zamiast pieśni dziękczynnych śpiewaliby pieśń narzekania i biadolenia. Z obfitości serca usta mówią. Narzekanie jest bardzo zaraźliwe i nie wymaga wielkiego trudu, by je opanować w stopniu doskonałym. Dziękczynienie jest trudniejsze, ale za to bardzo twórcze. Narzekanie niszczy ducha, dziękczynienie go ubogaca.

Sztuki dziękczynienia trzeba się uczyć. W ciągu jednego dnia istnieją dziesiątki sytuacji, w których winno paść słowo „dziękuję”. Nie bójmy się tego słowa przekazać, zwłaszcza swoim najbliższym. Czasem można przebywać w rodzinie przez tydzień i nie usłyszeć ani razu słowa „dziękuję”. Znak, że rodzina składa się z ludzi nie znających wartości wdzięczności, ale wtedy atmosfera w domu jest z reguły ciężka, pochmurna, szara. Brakuje czegoś, co wyzwala energię dobroci w sercach ludzi.

Spróbujmy w najbliższym tygodniu przynajmniej kilka razy podziękować ludziom za gest ich dobroci, a wieczorem Panu Bogu za ogrom otrzymanych od Niego darów.

 

Niedziela, 13.10.2013

  DWUDZIESTA  ÓSMA  NIEDZIELA  ROKU LITURGICZNEGO (Rok C)

  10:00 – za  dusze  ś.p. Marii  Rudnej  w  1-szą  rocznicę  śmierci  –  int. rodziny.

  19:00 – O  błog. Boże  dla  dzieci  Komunijnych  naszej  parafii  i  ich  rodziców.

Poniedziałek,14.10.

   9:30 – O  błogosławieństwo  Boże  dla  Anthony  de Souza  –  int. matki.

Wtorek,  15.10.2013

   8:30 – O  szczęśliwą  podróż  dla  pielgrzymów  do  Fatimy  –  int. uczestników.

Środa. 16.10.2013

Św. Jadwigi  Śląskiej

  19:00 – W intencji  dziękczynno-błagalnej dla  Krystyny  i  Czesława  w 55-tą  rocznicę

  śubu  –  int. córki  i  wnuczk.NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

Czwartek, 17.10.2013

Św.Aleksandra Antioch

    9:30 – O  zdrowie  i  błogoslawieństwo  Boże  oraz  opiekę  Matki  Najświętszej
   dla  Leokadii  Romanowskiej.

 Piątek, 18.10.2013

Św. Łukasza, Ewang

   15:00  O  błogosławieństwo  Boże  dla  Aleksandra  z  okazji  18-tych  urodzin  –

   int. rodziców.    KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.

 Sobota, 19.10.2013

    9:30 – za  dusze  ś.p. Bronisława  Szyszko i  jego  rodziców  Wiktorii  i  Tomasza  –

  int. Pani Jadwigi  Szyszko.     NABOŻEŃSTWO   RÓŻAŃCOWE.

    19:30 O błog. dla Małgorzaty  i  Tomasza Opyd  z  okazji 2-iej  rocznicy  ślubu.

 Niedziela, 20.10.2013

   DWUDZIESTA  DZIEWIĄTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO  (Rok C)

  10:00  – W  intencj  osób  przyjmujących  dzisiaj  Sakrament  Bierzmowania.

  19:00  – za  dusze  ś.p. ojca  Bolesława  Janusa  – int. syna  Jerzego  z  rodziną.

 Poniedziałek, 21.10

    9:30  –  O  zdrowie  dla  Joanny  Boruckiej  – int. Pani  Oli  Kostenkiw.

 Wtorek, 22.10.2013 

Błog. Jana Pawła II

    9:30  Intencja  wolna.

 Środa, 23.10.2013

   19:00 – W  intencji  dziękczynnej  i  błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla  Ireny
 i  Andrzeja  z okazji 40-ej rocznicy ślubu. NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE
 Czwartek, 24.10.2013      9:30 – za  dusze  ś.p. Janiny  Pieślak  –  int. Pani  Anny  Mularewicz.

 Piatek, 25.10.2013

    15:00 – W  intencji  Marcina  z  okazji  urodzin.

 Sobota, 26.10.2013

     9:30 – za  dusze  ś.p. rodzicow  Józefy  i  Jana  Stankiewiczów,  Konstancji  i  Leona –

 int. Pani  Jadwigi  Szyszko.   NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE.

    19:30 – za  dusze  ś.p. Leszka  Grott  –  int. żony  z  rodziną. 

 Niedziela, 27.10.2013

     TRZYDZIESTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO (Rok C)

     10:00 – zza  dusze  ś.p. Leona  Błachnio  w  rocznicę  śmierci  –  int. córki  z  rodziną.

     19:00 – za  dusze  ś.p. Marianny  Grabowskiej  –  int. rodziny.

 

 

OGŁOSZENIA   PARAFIALNE:

1. SAKRAMENT  BIERZMOWANIA  odbędzie  się  w  naszym  kościele  w  Bedford  w  najbliższą  niedzielę

   20 października 2013 r. o  godz.10.00  i  udzieli  go  Ks Biskup Władyslaw Blin z Witebska (Białoruś).

   SPOWIEDŹ  ŚW. dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbędzie w tę sobotę po Mszy św(godz.9.30).

2. Przygotowanie  dzieci  do  Pierwszej  Komunii Świetej  w  2014 r. odbywa  się  w  każdą  sobotę  w  Polskiej

    Szkole  Sobotniej  im. Jana Pawła II  w  Goldington Lower School  o  godz.11.30   i  w  drugiej  Polskiej

    Szkole  Sobotniej – Beechamp Middle School  o  godz.12.45.  Ponadto  Katecheza  dla  dzieci  do  Pierwszej

    Komunii  Świetej  odbywać  się  będzie  po   każdej  niedzielnej  Mszy  świętej  o  godz.11.15

    Dzieci  przygotowujące się  do  I  Komunii  Świętej  uczestniczą  w każdą niedzielę  na  Mszy św o  godz.10.00

3. ZADUSZKI  na  cmentarzach  w  Bedford  odbędą  się  w  tym  roku  w  niedzielę  3 listopada  o  godz.14.00

    na  cmentarzu  przy  Norse Rd  i  godz.15.00  na  cmentarzu  przy  Foster  Hill  Rd.

4. WYPOMINKI:  Po  Mszy  świętej  są  do  pobrania  formularze  na  Wypominki.

   Proszę  zaznaczyć  godzinę   na  której  Mszy  sw  mają  być  odmawiane:  godz.10.00  lub  o  godz.19.00.

5. Dzisiaj  po  Mszy  sw.  będą  zbierane  dodatkowe ofiary  do  puszki  na  pomoc  w  kształceniu  dzieci

    i  młodzieży  z  ubogich  rodzin  w  Polsce  w  ramach  tegorocznego  Dziela  Nowego  Tysiąclecia.

6. Od  pierwszej  niedzieli listopada  tj.3 listopada 2013 r  rozpoczyna  się  kolejny  KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI

    w  naszym  kosciele  w  Bedford  po  Mszy  świetej  wieczornej  (godz.19.00).

7. Po  Mszy  św.  sa  do  nabycia  "Gość  Niedzielny"  i  "Mały  Gość  Niedzielny"  w  cenie  Ł1.50,  oraz

   "Różaniec",  "Tak Rodzinie"  i  "Aniol  Stróż"  w  cenie  Ł2.00

8. Od  najblizszej  niedzieli  będą  już  do  nabycia  Kalendarze  ścienne  na  2014 rok. 

Biuletyn 1379

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

 

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1379 DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO  (Rok C)

 

„Gdyby kto z umarłych poszedł do nich”

Wielu ludzi sądzi, jak ów bogacz z ewangelicznej przypowieści, że doświadczalny kontakt ze światem, w który wchodzą umarli, wpłynąłby w sposób zasadniczy na nasze życie. „Gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Chrystus przestrzega przed tym złudzeniem. „Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”.

Stopień dobroci człowieka zależy od tego, w jakiej mierze miłuje on dobro. Jeśli je kocha, nie potrzebuje żadnych dowodów, by dochować mu wierności. Jeśli zaś nie kocha, wówczas nawet tysiąc najbardziej przekonująch argumentów nie skłoni go do czynienia dobra.

Bogacz sądzi, że wiara i uczciwość życia oparte są na przekonywających dowodach. Prosi więc Abrahama, by tych dowodów dostarczył jego braciom, nie liczącym się z Bożym prawem, żyjącym jeszcze na ziemi. Abraham ojciec wierzących z własnego doświadczenia wie, że w świat wiary wchodzi się nie na zasadzie dowodów, lecz zawierzenia Bożemu słowu. Bracia bogacza znają słowo Boga przekazane przez Mojżesza i proroków, jeśli je jednak lekceważą, żadne dowody im nie pomogą. Cuda przemawiają jedynie do ludzi otwartych na mowę Boga.

Doskonałym potwierdzeniem tej przypowieści jest zachowanie faryzeuszy po wskrzeszeniu Łazarza. On na słowo Jezusa powstał z grobu a oni mimo to nie uwierzyli w Chrystusa, a Łazarza postanowili z powrotem złożyć do grobu. Jest to zdumiewająca tajemnica „odporności” ludzkiego serca na działanie Boga. Biblia zwie to „zatwardziałością serca”, wobec której nawet Bóg stoi bezradny.

Dlaczego świadectwa dotyczące wartości moralno-religijnych z takim trudem docierają do nas? Odpowiedź jest prosta. Przyjęcie tych wartości pociąga za sobą konsekwentnie konieczność zmiany postępowania. Jeśli dowiadujemy się, że Mont Blanc jest wyższy o jeden metr niż dotychczas sądzono, to przyjęcie tej prawdy nie napotyka w nas na najmniejszy opór. Wysokość tego szczytu nie ma bowiem żadnego wpływu na nasze życie. Jeśli natomiast dowiadujemy się, że istnieje ścisły związek życia w bogactwie na ziemi z nieszczęściem po śmierci, to trzeba natychmiast otworzyć kieszeń dla ubogiego. Ponieważ jednak nie jest to takie łatwe lepiej jest nie przyjmować do wiadomości prawdy o cierpieniu bogacza po śmierci. Nawet gdyby umarły przyszedł, to i tak utopionego w materializmie człowieka nie przekona o potrzebie zachowania ubóstwa. Chcąc to osiągnąć, musiałby serce jego wypełnić miłością dobra, a to jest poza jego możliwościami.

Rozmawiam z młodą matką spodziewającą się trzeciego dziecka. Zarówno mąż jak i teściowa, u których mieszka, domagają się stanowczo, by je usunęła. Pewnej nocy ma sen. Widzi piękne dziecko biegnące do niej z wyciągniętymi rączkami i wołające: „Mamusiu, nie zabijaj mnie”. Zbudziła się. Nie zasnęła do rana. Wiedziała, że to nie jest zwykły sen, to wezwanie sumienia. Upłynęło kilka dni. Poszła do ginekologa… Mimo takiego wyraźnego upomnienia uległa presji otoczenia. Nawet tak głębokie przeżycia nie są w stanie zapalić serca dobrem, jeśli ono nie jest podatne na umiłownie prawdy.

Niedziela, 29.09.2013

  DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO (Rok C)

  10:00 – za  dusze  ś.p. Michała  Śliwy  –  int. córki

  19:00 – O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Leszka Krakowiak z okazji 1-ej rocznicy ślubu

Poniedziałek,30.09.2013 

   9:30 – O  błogosławienstwo Boże  dla  żony  Moniki z okazji urodzin – int. męża z dziećmi

Wtorek,  1.10.2013

Św.Teresy od Dzieciątka  

   9:30 – O  zdrowie  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Stanisława  Krakowiak  – int. syna z rodziną

Środa. 2.10.2013

Św.Aniołów  Stróżów

  19:00 – W  intencji  bezrobotnych,  ubogich  i  bezdomnych  z  prośbą  o  błogosławieństwo Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  –  int. Parafian. 

NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

Czwartek, 3.10.2013     9:30 – Intencja   wolna

 Piątek, 4.10.2013

Św. Franciszka  z  Asyżu

   15:00  Intencja  wolna     KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.

   18:00 –  SPOWIEDŹ  ŚW.  z  okazji  pierwszych  piątków  miesiąca

   19:00 – za  dusze  ś.p. Ewy  Kozioł  w  1-szą  rocznicę  śmierci – int. męża  z  rodziną

 Sobota, 5.10.2013

Św.Faustyny Kowalskiej

    9:30 – za  dusze ś.p. Kazimiery  i  Stanisława  Rosińskich  –  int. wnuków

  NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

    19:30 – O  błogosławieństwo  Boże  dla  syna  Przemysława  –  int. mamy  z  rodziną

 Niedziela, 6.10.2013

   DWUDZIESTA  SIÓDMA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO  (Rok C)

  10:00  – O  błogosławieństwo  Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Weroniki  w  3-cią  rocznicę  urodzin  –  int. rodziny.

  18:00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.

  19:00  – za  dusze  ś.p. Janiny  Goleniewskiej  –  int. córki  z  rodziną.

 Poniedziałek, 7.10.2013

NMP. Różańcowej 

    9:30  –  Intencja  wolna.

 Wtorek, 8.10.2013     9:30  Intencja  wolna.

 Środa, 9.10.2013

Błog. Wincentego

   19:00 – za  dusze  ś.p. Zofii  Szczygielskiej  w  rocznicę  śmierci  –  int. rodziny.
   NABOŻEŃSTWO  ROŻAŃCOWE
 Czwartek, 10.10.2013      9:30 – Intencja  wolna.

 Piatek, 11.10.2013

    15:00 – Intencja  wolna.KORONKA   DO   MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

 Sobota, 12.10.2013

     9:30 – za ś.p. Alfreda  Szwagrzyk  –  int. wnuków.  NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

    19:30 – za  dusze  ś.p. Jana  Ostrowskiego  w  20-tą  rocznicę  śmierci  –  int. wnuków

 Niedziela, 13.10.2013

     DWUDZIESTA  ÓSMA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO (Rok C)

     10:00 – za  dusze  ś.p. Marii  Rudnej  w  1-szą  rocznicę  śmierci  –  int. rodziny.

     19:00 – O błogosławieństwo Boże  dla  dzieci  Komunijnych  naszej  parafii  i  ich  rodziców

CHRZEST  ŚW:  W  naszym  kościele  w  Bedford  Sakrament  Chrztu  świętego  otrzymali:

SZCZEPAŃSKA  GABRIELA  i  LUKJANSKA  VERONICA  –  w  sobotę  21 września  2013 r.   

KRAWCZYK ALEXANDRA, GAWEŁ KAROL, BICKERSTAFF REBECCA MARIA oraz OŻGA ZUZANNA ZOFIA – w sobotę 28 września  2013 r.

Nowo ochrzczonym dzieciom i ich rodzicom życzymy błogosławieństwa i opieki  Bożej.

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA: W naszej parafii w Bedford zawarli związek małżeński: 

KACZMAREK SANDRA TATIANA i JUZIUK ADRIAN – w sobotę 21 września  2013 r. oraz WILSON ANDREW i ĆWIRZEŃ ANNA  MAGDALENA w sobotę 28 września 2013 r.

Nowożeńcom życzymy wiele łask i opieki Bożej na wspólnej drodze ich życia.

                                                       OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

1. SAKRAMENT BIERZMOWANIA odbędzie się  w naszym  kościele  w  Bedford  w   niedzielę 20 października 2013r. o godz. 10.00 i udzieli go Ks Biskup Władysław Blin z Witebska (Białoruś).  Dzisiaj  i w każdą   następną  niedzielę  po Mszy  św. wieczornej (godz.19.00) –Katecheza dla kandydatów.

2. W  najbliższą  niedzielę  6 października  o godz. 10.00  rozpoczyna  się  Mszą  świetą  przygotowanie  dzieci  do  Pierwszej  Komunii  Świetej,  która odbędzie  się  w  niedzielę  1 czerwca  2014 r. w naszym  kościele  w  Bedford. Po Mszy św. 6 października  odbędzie się  pierwsze  spotkanie dla  rodziców  dzieci  Komunijnych.  Dzieci  przystępujące  do  Komunii  Św  muszą  mieć  ukończone  8 lat.   

3. We  wtorek  8 października  o  godz. 18.30  odbędzie  się  Zebranie  Rady  Duszpasterskiej  naszej  parafii.  Osoby  należące  do  Rady  Parafialnej  proszone  są  o  przybycie  na  to  zebranie.

4. W  każdą  środę  i  sobotę  października odprawiane  będą  Nabożeństwa  Różańcowe.

5. Po  Mszy  św  jest  do  nabycia  najnowszy  numer  „Gościa  Niedzielnego”  i  „Mały  Gość  Niedzielny”

    w  cenie  Ł 1.50   oraz  "Różaniec", "Tak Rodzinie" i  "Anioł Stróż"  w  cenie  Ł 2. 

BIULETYN 1378

WIADOMOŚCI

 

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks. Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk   oraz  e-mail:  grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1378    DWUDZIESTA  CZWARTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO  (Rok C) 

 

Bezgrzeszni czy przebaczający?

W świadomości wielu chrześcijan istnieje bardzo mocno akcentowana potrzeba unikania grzechu, przy zupełnie niedowartościowanej potrzebie przebaczenia. Wygląda na to, że szereg wychowawców, zarówno rodziców jak i katechetów, ustawia życie tak, jakby przebywali w raju jeszcze przed grzechem pierwszych rodziców i w punkcie centralnym stawiają zakaz spożywania owoców z drzewa wiadomości dobra i zła. Ich zdaniem ideał życia polega na zachowaniu, bez najmniejszego zarzutu, wszystkich wymagań postawionych przez Boże prawo.

Dokładnie w ten sam sposób stawiali sprawę uczeni w Piśmie i faryzeusze, z którymi Chrystus toczył zaciekłe dyskusje. Takie podejście jest brzemienne w fatalne skutki. Człowiek żyje w ciągłej bojaźni, by nie popełnić grzechu. Jeśli popełni błąd, popada w kompleksy i staje się nieszczęśliwy na całe życie, albo — co dziś jest najczęstszym rozwiązaniem — odrzuca wszelkie nakazy moralno-religijne jako nieżyciowe i niemożliwe do wypełnienia. Ci ostatni świadomie wchodzą na drogę grzechu i nie zamierzają jej opuszczać.

Istota dramatu polega na tym, że ustawienie w punkcie centralnym „bezgrzeszności” jako ideału każdego dnia jest najprostszą drogą prowadzącą do ubóstwienia samej doskonałości. To zaś z kolei ma dwa tragiczne skutki. Pierwszy polega na tym, że człowiek zamiast zajmować się Bogiem i Jego królestwem, zajmuje się sobą. Mamy więc do czynienia z poważnym niebezpieczeństwem bałwochwalstwa. Drugi skutek to ustawiczne zestawianie swojej doskonałości z niedoskonałością innych, co jest równoznaczne z przekreśleniem miłości.

Kto uważnie czyta Ewangelię, z łatwością odkryje, że Jezus nie stawia w punkcie centralnym swego nauczania „bezgrzeszności”. Ideałem Ewangelii jest pełne przebaczenie. Chrystus nie ukrywa ogromu zła zawartego w grzechu, a nawet sam na Golgocie objawia potęgę jego niszczycielskiej siły, ale nigdy nie sprowadza życia do troski o to, by nie popełnić grzechu, by piękny kryształ ludzkiego serca nie uległ rozbiciu. Po grzechu pierworodnym takie ustawienie nie było możliwe. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Jezus otwiera przed nami wspaniałą perspektywę naprawy już uszkodzonego serca. Chrystus pochyla się nad naszym zniszczonym sercem nie po to, by je wyrzucić na śmietnik, lub jeśli uszkodzenie jest niewielkie, by dokonać jego przeceny, ale z wielkim pragnieniem jego odbudowy i udoskonalenia.

Kto przynajmniej raz w życiu spotkał człowieka, który go prawdziwie kocha, ten wie, że przed nim może odsłonić wszystkie swoje braki, błędy i grzechy i nie tylko nie zostanie odrzucony, ale będzie jeszcze bardziej ukochany. Osoba kochająca uczyni wszystko, by ranę uleczyć, by więzy niewoli przeciąć, by tam, gdzie zabrakło miłości, miłość wzbudzić.

Według Ewangelii nie grzech jest straszny, lecz straszna jest niewiara w jego odpuszczenie. Straszna jest nieumiejętność podejścia z prośbą o jego przebaczenie. Bóg jest miłością, a miłość jest przebaczeniem. Świadomość własnego grzechu prowadzi do spotkania z przebaczającym Bogiem, a doświadczenie Jego przebaczenia otwiera serce dla każdego słabego człowieka. Dopiero w atmosferze przebaczającej miłości jest miejsce na wzrost, na przyjęcie każdego człowieka, na tworzenie wspólnoty otwartej na Boga i ludzi.

Święty Paweł w pierwszym Liście do Tymoteusza dzieli się radością odkrycia tajemnicy ideału ewangelicznego. On, faryzeusz Starego Testamentu przez całe lata ubóstwiający „bezgrzeszność”, mimo swej nieskazitelności wobec prawa, w oczach Boga uczynił wiele złego. Jako prześladowca chrześcijan, gdziekolwiek się pojawił, zostawiał skrzywdzonych ludzi. I oto Bóg właśnie jego „ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę” uznał za godnego zaufania. Sam Paweł wyznaje: „Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem w nieświadomości, w niewierze”.

Apostoł Narodów na sobie samym doświadczył, na czym polega ideał ewangelicznej doskonałości. Odrzucił więc faryzejską koncepcję „bezgrzeszności” i przyjął w jej miejsce koncepcję świętości opartą o całkowite przebaczenie. Ujął to jasno w słowach: „Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego”.

Wniosek z tego rozważania jest prosty. Cała katecheza, całe wychowanie w każdej chrześcijańskiej rodzinie winno być nastawione na opanowanie sztuki całkowitego przebaczenia. To jest gleba, na której mogą wzrastać ludzkie serca. Na niej łaska Boża wydaje najobfitsze plony. Kto zawsze i wszędzie z całego serca przebacza innym, nie żyje w grzechu, bo i jemu Bóg przebacza.

Niedziela, 15.09.2013

DWUDZIESTA  CZWARTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO  (Rok C)

10:00 – O  błogosławieństwo  Boże  dla  uczniów,  nauczycieli,  woluntariuszy

             i  zarządów  Polskich  Szkół  Sobotnich  w  Betford.

19:00 – za  dusze  ś.p. Szymona  Świadek  –  int. brata  Rafała.

Poniedziałek,16.09.2013

Św. Męczenników

Korneliusza i Cypriana    

  9:30 – O  błogosławieństwo  Boże  i  potrzebne  łaski  dla  Teresy  i  Marka.
Wtorek,  17. 09. 2013

   9:30 – W  intencji  dziękczynnej  z  okazji  8-ej  rocznicy  ślubu  –

             int. Pawła   i  Moniki  Śmigasiewicz

Środa,  18. 09. 2013

Św. Stanisława  Kostki

  19:00 – Z  podziękowaniem  za  otrzymane  łaski  i  szczęśliwy  powrót  do

               domu  –   int.  Państwa  Skubisz

Czwartek,  19. 09. 2013     9:30 – Intencja  wolna

 Piątek,  20. 09. 2013

Św. Męczenników

Andrzeja Kim Taegon

  15:00 – Intencja  wolna          KORONKA   DO   MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

 Sobota, 21. 09. 2013

 Św.  Mateusz  Apostoła

 Ewangelisty

   9:30 – Intencja  wolna      ( 9:00  –  RÓŻANIEC  ŚW. )

  15:00 – SAKRAMENT   MAŁŻEŃSTWA  –  Msza  św.  w intencji  Nowożeńców

               JUZIUK  ADRIAN   i   KACZMAREK  SANDRA  TATIANA

  19:30 – za  dusze  ś.p. ojca  Witolda  Pilarskiego  –  int. corek  z  rodzinami

 Niedziela,  22. 09. 2013

   DWUDZIESTA   PIĄTA   NIEDZIELA   ROKU  LITURGICZNEGO   ( Rok  C )

  10:00  –  za  dusze  ś.p. Wacława,  Zygmunta,  Mieczysława  i  Józefa  Ławińskich

                int.  siostry  Anny    z  rodziną

  19:00  –  O  błogoslawieństwo  Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Anny  i  Rafała

                 z  okazji  19-ej  rocznicy  ślubu.

 Poniedziałek, 23.09.2013

 Św. Padre  Pio

    9:30  –  W  intencji  więźniów,  uzależnionych  i  zniewolonych  z  prośbą  o

                 błogosławieństwo  Boże   i  opiekę  Matki  Bożej  –  int. Parafian

 Wtorek,  24. 09. 2013     9:30 – O  łaskę  wiary  dla  Natalii  za  wstawiennictwem  św.Padre Pio – int. matki

 Środa,  25. 09. 2013

Błog. Władysława

   19:00 – Intencja  wolna
 Czwartek, 26. 09. 2013      9:30 – Intencja  wolna

 Piatek, 27. 09. 2013

 Św. Wincentego a Paulo

    15:00 – Intencja  wolna

                 KORONKA   DO   MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

 Sobota, 28. 09. 2013

 Św. Wacława

     9:30 – za  dusze  ś.p. Haliny  i  Alfonsa  Gawin  w  rocznicę  śmierci

                int.  rodziny  Guzińskich       (9:00 – RÓŻANIEC  ŚW. )

     12:00 – SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA  –  Msza  św.  w  intencji  Nowożeńców

                  WILSON  ANDREW  i   ĆWIRZEŃ  ANNA  MAGDALENA

     19:30 – Intencja   wolna

 

     DWUDZIESTA   SZÓSTA   NIEDZIELA   ROKU   LITURGICZNEGO   ( Rok  C )

     10:00 – za  dusze  ś.p. Michala  Śliwy  –  int. córki

     19:00 – O  błogosławieństwo  Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Małgorzaty

                 i  Leszka  Krakowiak  z  okazji  1-ej  rocznicy  ślubu.

 Niedziela, 29. 09. 2013

     DWUDZIESTA   SZÓSTA   NIEDZIELA   ROKU   LITURGICZNEGO   ( Rok  C )

     10:00 – za  dusze  ś.p. Michala  Śliwy  –  int. córki

     19:00 – O  błogosławieństwo  Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Małgorzaty

                 i  Leszka  Krakowiak  z  okazji  1-ej  rocznicy  ślubu.

CHRZEST  ŚW: W  naszym  kościele  w  Bedford  Sakrament  Chrztu  Świętego  otrzymali:


KOCOŃ  MAJA  MARIA  –  w  sobotę  10  sierpnia  2013 r. 

WRZESZCZYŃSKA   LENA   –  w  sobotę  7 września  2013 r.

MOCH   COLIN   JAN  –  w  sobotę  14  września  2013 r.

Nowo  ochrzczonym  dzieciom   i   ich  rodzicom  życzymy  błogosławieństwa  i  opieki  Bożej.

.                                                       OGŁOSZENIA    PARAFIALNE:

1.Jutro  w  poniedziałek  16  września  o  godz.10-ej  w  naszym  kościele  w  Bedford  odbędzie  się  Spotkanie  organizacyjne  dla  uczestników  Pielgrzymki  do  Fatimy.

2. SAKRAMENT  BIERZMOWANIA odbędzie się  w naszym  kościele  w  Bedford  w  niedzielę  20 października 2013 r. o  godz. 10.00.  Dzisiaj  i w każdą   następną  niedzielę  po Mszy  św. wieczornej (godz.19.00) – Katecheza dla kandydatów do  Bierzmowania.

3. Polska  Szkoła  Sobotnia  im. Jana Pawla II  rozpocznie  zajęcia  szkolne  w  sobotę   28 września  w  Goldington  Green  Lower School  o  godz. 9.00.                                      Natomiast   Polska  Szkoła  Sobotnia  przy  PLCA  rozpocznie  zajęcia  szkolne  w  sobotę  21 września  o  godz.9.00  w Beauchamp  Middle  School.                                        W  obu  szkołach  odbywać  się  będą  lekcje  religii.

4. Przygotowanie  dzieci  do  Pierwszej  Komunii  Świętej  w  2014 r. rozpocznie  się  od  niedzieli  6 października  Mszą  świętą  o  godz. 10-ej  w  naszym  kościele                       w  Bedford. Od  dzisiejszej  niedzieli  przyjmuję  zgłoszenia  dzieci. Dzieci  przystępujące  do  Pierwszej  Komunii  Świętej  muszą  mieć  ukończone  8 lat  w  dniu  przyjęcia  Komunii  Świętej.  Dzisiaj  po  Mszy  Świętej  są  do   pobrania  formulrze  zgłoszeniowe.

ZAPOWIEDZI: Sakrament  Małżeństwa  zamierzają  zawrzeć  następujące  pary  narzeczonych: JUZIUK  Adrian i KACZMAREK Sandra Tatiana  oraz  WILSON  Andrew  i  ĆWIRZEŃ  Anna  Magdalena. Ktoby wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest mnie  o tym poinformować.  ZAPOWIEDŹ  II  i  III.

Biuletyn 1377

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks. Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk   oraz  e-mail:  grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only 

NR. 1377    DWUDZIESTA  DRUGA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO  (Rok C)

„Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa”

W świecie przyrody trwa zacięta walka o byt. Podobne zmaganie można obserwować wśród ludzi. Różnica jednak polega na tym, że w przyrodzie silniejszy wygrywa, a słabszy uznaje się za pokonanego, tymczasem wśród ludzi słabszy rzadko kiedy rezygnuje z dalszej walki i umie się pogodzić ze swoim miejscem. Pokonany potrafi sięgać po bardzo nieuczciwe środki, byle wypłynąć na wierzch i zająć pierwsze miejsce. A jeśli mu się to już nie może udać, swoje wysiłki koncentruje na tym, by pomniejszać sukces zwycięzcy. Można nawet obserwować sytuacje, w których pewne jednostki tym usilniej walczą o pierwsze miejsce, im mniej się do tego nadają.