Biuletyn Bedford 1389

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

Nr. 1389          TRZECIA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO        (Rok A)

 

"Nawracajcie się!"

Ktokolwiek obserwuje szeroko zakrojoną działalność Kościoła, może stracić z oczu to, co w jego misji jest najważniejsze. Zaangażowanie w prace na rzecz pokoju, ratowanie głodnych w świecie, wychowywanie młodego pokolenia, troska o biednych i chorych, obrona uciśnionych, walka o sprawiedliwość społeczną, ekumenizm, kontakty z przedstawicielami innych religii. .. a w ramach samego religijnego życia nowenny, kongresy, zebrania itp., to wszystko jest ważne, ale co jest najważniejsze?

Biuletyn Letchwortch 1388

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Mobile: 07527624970

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks.JAN  GÓRA

 www.ppb.org.uk   oraz  e-mail:  johngora@tiscali.co.uk

For Private Circulation Only

Nr. 1388          DRUGA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO        (Rok A)

 

Wyznać wiarę

Fragment Ewangelii niedzielnej mówi o wyznaniu wiary Jana Chrzciciela w Bóstwo Jezusa Chrystusa. Wyznanie to czyni z syna Elżbiety i Zachariasza drogowskaz wskazujący drogę innym. Po jego słowach: „Oto Baranek Boży”, na drugi dzień, dwaj uczniowie Chrzciciela – późniejszy autor czwartej Ewangelii Jan oraz brat Szymona Piotra, Andrzej – opuścili mistrza i powędrowali za Jezusem. To publiczne wyznanie wiary Jana Chrzciciela ukazało im drogę do Zbawiciela.

Biuletyn Bedford 1388

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

Nr. 1388          DRUGA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO        (Rok A)

 

Wyznać wiarę

Fragment Ewangelii niedzielnej mówi o wyznaniu wiary Jana Chrzciciela w Bóstwo Jezusa Chrystusa. Wyznanie to czyni z syna Elżbiety i Zachariasza drogowskaz wskazujący drogę innym. Po jego słowach: „Oto Baranek Boży”, na drugi dzień, dwaj uczniowie Chrzciciela – późniejszy autor czwartej Ewangelii Jan oraz brat Szymona Piotra, Andrzej – opuścili mistrza i powędrowali za Jezusem. To publiczne wyznanie wiary Jana Chrzciciela ukazało im drogę do Zbawiciela.

Biuletyn Bedford 1387

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1387          UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO ​       (Rok A)

 

„Nie zniechęci się ani nie załamie”​​ 

Wspaniała jest zapowiedź Izajasza Proroka, że Mesjasz „nie zniechęci się ani nie załamie” aż utrwali Prawo Boże na ziemi. Z perspektywy wieków możemy podziwiać cierpliwość Boga, a zarazem nabierać pewności, że to Jego dzieło zostanie zrealizowane i to w sposób doskonały.

Biuletyn Letchworth 1386

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Mobile: 07527624970

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks.JAN  GÓRA

 www.ppb.org.uk   oraz  e-mail:  johngora@tiscali.co.uk

For Private Circulation Only

 

NR. 1386          OBJAWIENIE PAŃSKIE – UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI ​       (Rok A)

Błędne gwiazdy​ 

Znamy dobrze metodę działania zła, którą przedstawia nam dzisiejsza Ewangelia. Herod walczył z dobrem przy pomocy miecza. Przemoc to metoda, jaką zło posługuje się na przestrzeni wieków. W ostatnich latach ofiarą tej metody był w Polsce ks. Jerzy Popiełuszko, a w Ameryce Południowej dwaj franciszkanie.

Biuletyn Bedford 1386

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1386          OBJAWIENIE PAŃSKIE – UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI ​       (Rok A)

 

Błędne gwiazdy​ 

Znamy dobrze metodę działania zła, którą przedstawia nam dzisiejsza Ewangelia. Herod walczył z dobrem przy pomocy miecza. Przemoc to metoda, jaką zło posługuje się na przestrzeni wieków. W ostatnich latach ofiarą tej metody był w Polsce ks. Jerzy Popiełuszko, a w Ameryce Południowej dwaj franciszkanie.

Biuletyn Bedford 1385

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1385          BOŻE   NARODZENIE           (Rok A)

 

REFLEKSJE    I    ŻYCZENIA   ŚWIĄTECZNE 

Przeżywamy  obecnie  radosny  okres  świąt  Bożego  Narodzenia.  To  czas  adorowania  Boga  przychodzącego  do  nas  w  osobie  Dzieciątka  Jezus,  które  przynosi  światu  upragniony  pokój,  radość  i  miłość.  Niech  ta  Boża  obecność  w  życiu  każdego  z  nas  pomoże  nam  odnaleźć  właściwy  cel  i  sens  życia  na  tej  ziemi  i  wskaże  nam  wszystkim  drogę  do  prawdziwego  szczęścia  i  pełni  życia  w  wieczności.

Niech  Jezus  Chrystus  obdarza  Was  moi  Drodzy  Parafianie  swoim  błogosławieństwem  na  każdy  dzień  w  Nowym  Roku  2014.

Ks  Grzegorz  Aleksandrowicz i Ks  Jan  Marek  Góra

Biuletyn Letchworth 1385

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Mobile: 07527624970

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks.JAN  GÓRA

 www.ppb.org.uk   oraz  e-mail:  johngora@tiscali.co.uk

For Private Circulation Only

 

1382   BOŻE NARODZENIE     Rok A

REFLEKSJE    I    ŻYCZENIA   ŚWIĄTECZNE 

Przeżywamy  obecnie  radosny  okres  świąt  Bożego  Narodzenia.  To  czas  adorowania  Boga  przychodzącego  do  nas  w  osobie  Dzieciątka  Jezus,  które  przynosi  światu  upragniony  pokój,  radość  i  miłość.  Niech  ta  Boża  obecność  w  życiu  każdego  z  nas  pomoże  nam  odnaleźć  właściwy  cel  i  sens  życia  na  tej  ziemi  i  wskaże  nam  wszystkim  drogę  do  prawdziwego  szczęścia  i  pełni  życia  w  wieczności.

Niech  Jezus  Chrystus  obdarza  Was  moi  Drodzy  Parafianie  swoim  błogosławieństwem  na  każdy  dzień  w  Nowym  Roku  2014.

Ks  Grzegorz  Aleksandrowicz i Ks  Jan  Marek  Góra

Biuletyn Bedford 1384

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1383          DRUGA NIEDZIELA ADWENTU           (Rok C)

 

Zwiastun Dobrej Nowyny

1. Przeżywamy Adwent — czas oczekiwania na przyjście Pana. O jakie tu przyjście chodzi? Czy tylko chodzi o tradycyjny obchód Bożego Narodzenia? Ta prawda, która mocno wpisała się w nasze życie, jednak nie wyczerpuje sensu tego okresu, jaki obecnie przeżywamy. Adwent bowiem to czas, w którym nasze oczy, myśli i serca winne być kierowane na ostateczne przyjście Pana. Chodzi tu o ów niezwykły dzień, który ma nadejść niespodziewanie jak złodziej w nocy. I wtedy nastanie Boże Królestwo, którego obraz przerasta nasze najśmielsze nawet wyobrażenia. Wtedy to – jak pisze św. Piotr – „stare” niebo, gwiazdy i ziemia ze świstem przeminą i nastanie nowe niebo i nowa ziemia, w której będzie mieszkała sprawiedliwość. Na to przyjście trzeba się dobrze przygotować. Do tego przynagla nas dzisiejsza liturgia.

Biuletyn Letchworth 1382

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Mobile: 07527624970

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks.JAN  GÓRA

 www.ppb.org.uk   oraz  e-mail:  johngora@tiscali.co.uk

For Private Circulation Only

 

1382   PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU     Rok A

 

"Przekują miecze na lemiesze"

Wiele dziś mówi się o rozbrojeniu. Wzrasta wśród ludzi świadomość nie tylko nieszczęść, jakie niesie ze sobą wojna, ale i jej bezsensu. Jest coś z szaleństwa w gromadzeniu i doskonaleniu potencjału militarnego. Świat winien zmierzać ku lepszej przyszłości, a nie ku zagładzie. Tymczasem nie tylko nasze pokolenie, ale całe dzieje ludzkości są ściśle związane z wojną. Jest szczypta prawdy w twierdzeniu, że historia świata to historia wojen. Narody albo walczą, albo leczą rany po wojnie, albo się do wojny przygotowują. Czy jest możliwość wyjścia z tego zaklętego kręgu?