Biuletyn Letchwortch 1381

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Mobile: 07527624970

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks.JAN  GÓRA

 www.ppb.org.uk   oraz  e-mail:  johngora@tiscali.co.uk

For Private Circulation Only

1381   TRZYDZIESTA   NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU   LITURGICZNEGO     Rok C

Wejść do świątyni

Faryzeusz w swej postawie ujawnia jedno z częstych wypaczeń życia religijnego. Przeakcentował to, co on Bogu daje. Wydawało mu się, że w spotkaniu z Bogiem można się chwalić swoimi własnymi osiągnięciami. Sądził, że Bogu zależy na tym, ile Mu przyniesiemy, że mierzy On człowieka wielkością złożonych przez niego ofiar.

Wszedł do świątyni, lecz zamiast stanąć przed Bogiem i dostrzec ogrom Jego darów widział, tylko siebie. Prostą konsekwencją tego faktu było zestawienie się z innymi. „Nie jestem jak inni ludzie, /…/ jak i ten celnik”. Mały człowiek zawsze znajdzie mniejszego od siebie, aby na jego tle chełpić się swą wielkością. To znak, że nie stanął przed Bogiem. Gdyby to uczynił, nigdy nawet nie próbowałby zestawiać się z innymi.

Celnik prezentuje zupełnie inne podejście do religii. On nic nie przynosi i nie ma się czym chwalić. Stoi w postawie pokornej i bijąc się w piersi wyznaje swoją winę prosząc o miłosierdzie. On wie, że w świątyni znacznie więcej Bóg daje człowiekowi niż człowiek Bogu. On rozumie, że istota religii polega na zadumie nad bogactwem darów, jakich Bóg udziela. Wie, że Bóg go kocha miłością przebaczającą. Wyznaniem swej winy i prośbą o miłosierdzie stara się uwielbić Boga.

Jakże często chrześcijanie wchodzą do świątyni w duchu faryzeusza, by chełpić się przed Bogiem swymi osiągnięciami i swą doskonałością. „W niedzielę chodzę do kościoła, mówię pacierze codziennie, spowiadam się raz w roku… Nikogo nie okradłem, nikogo nie zamordowałem, z nikim się nie kłócę”. Wchodzą do świątyni zapatrzeni w siebie, a nie w Boga, i jacy wchodzą, tacy wychodzą. Nierzadko też spoglądają z góry na modlących się obok znajomych, wyliczając przed Bogiem ich grzechy, by na tym tle ukazać się w lepszym świetle. „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy…”.

Życie religijne objawia swe piękno i twórczą moc dopiero wówczas, gdy człowiek wchodzi do świątyni, by wielbić Boga za to, co On dla nas uczynił, by śpiewać hymn dziękczynienia nie za własną doskonałość, lecz za ogrom dobroci i miłości Boga. Dopiero to stanowi właściwy przedmiot dziękczynienia. „Wielkie rzeczy uczynił nam Pan, i święte jest Imię Jego”.

Największy święty i największy grzesznik w świątyni winni dostrzec dzieła Boga, a nie tylko swoje. Tylko pełne uwielbienia i dziękczynienia spojrzenie na to, co Bóg dla nas uczynił, jest w stanie wyzwolić człowieka z jego egoizmu i napełnić go prawdziwym szczęściem.

Kto podchodzi do ołtarza w duchu faryzeusza, wychodzi ze świątyni w przekonaniu, że dokonał jeszcze jednego zbożnego dzieła, nie pojmując tego, co najważniejsze, że to Bóg chciał dokonać w nim i przez niego swego zbawczego dzieła.

Pozwólmy Bogu działać w nas. Świątynia to miejsce Jego ubogacającego działania. Otwórzmy serca na nie, abyśmy mogli wrócić do domu usprawiedliwieni, czyli udoskonaleni przez samego Boga.

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA:  Reg. No 1119423

 

Niedziela, 27.10.

TRZYDZIESTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO    (Rok C)

  13:00 – za  dusze  ś.p. Franciszki,  Stanisława,  Tadeusza,  Henryka,  

  Stefana  Kuś  – int. Pani  Stanisławy  Sobek.

Wtorek,  29.10.2013

   18:30 – Intencja  wolna. NABOŻEŃSTWO  ROŻAŃCOWE

 Piątek, 1.11.2013

UROCZYSTOŚĆ  WSZYSTKICH   ŚWIĘTYCH

  13:00  za  dusze  ś.p. Jadwigi  Langowskiej  i  Natalii  Czerwińskiej

  oraz  ich  rodziców  – int. Pani  Gertrudy  Czerwińskiej.

 Sobota, 2.11.2013

 DZIEŃ  ZADUSZNY

  WSPOMNIENIE  WSZYSTKICH  WIERNYCH  ZMARŁYCH

  Msze  św  w  kościele  w  Bedford

 Niedziela, 3.11.2013 

TRZYDZIESTA  PIERWSZA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO

  13:00  – za  dusze  ś.p. zmarłych  wymienionych  w  tegorocznych

   Wypominkach  w  naszej  parafii

 Niedziela, 10.11.2013 

TRZYDZIESTA  DRUGA  NIEDZIELA  ZWYLKŁA ROKU  LITURGICZNEGO 

13:00  –  za ś.p. Katarzyny  Kutyma  w 4-tą  rocznicę śmierci – int.rodziny  

 Niedziela, 17.11.2013

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO

  13:00  za dusze ś.p. Edwarda, Heleny i Feliksa Matysiak, Witolda Bałazy oraz  Mariana 

Mechelewskiego – int. Pana Władysława Mechelewskiego

 Niedziela, 24.11.2013

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA  

13:00 – za dusze ś.p. Andrzeja, Stefanii, Wojciecha, Józefa oraz zmarłych z rodziny

Purzyńskich, ś.p. Jana, Jadwigi, Józefa, Weroniki, Kazimierza, Edny Mechelewskich oraz

zmarłych z tej rodziny – int. Państwa Marii i Stanisława Mechelewskich.

 

OGŁOSZENIA    PARAFIALNE:

1. Przygotowania  dzieci  naszej parafii  do  Pierwszej  Komunii  Świętej  odbywają  się  w  naszym  kościele       w  Letchworth  w  każdą  niedzielę  po  Mszy  świętej  (godz.13.00).

2.  W  najbliższy  piątek  1  listopada  przypada  UROCZYSTOŚĆ  WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH. Msza św  odprawiona  będzie  w  naszym  kościele w Letchworth  o godz. 13.00  Jest to święto obowiązkowe

3.  ZADUSZKI  na  cmentarzach  odbędą  się  w  niedzielę  3 listopada:  najpierw  na  cmentarzu  w  Hitchin o  godz. 14.30  a  następnie  na  cmentarzach  w  Letchworth  o  godz.15.30

4.  WYPOMINKI:  Po  Mszy św. są  jeszcze  do  pobrania  formularze  na  Wypominki  i  intencje  mszalne.

5.  KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI  rozpoczyna  się  od  pierwszej  niedzieli  listopada  tj. 3 listopada  w kościele w  Bedford  po  Mszy  świętej  wieczornej (godz. 19.00).

6.  Po  Mszy  Św  są  do  nabycia  "Gość  Niedzielny"  i  "Mały  Gość  Niedzielny   w cenie Ł1.50, oraz  ”Różaniec",  "Tak Rodzinie"  i  "Anioł  Stróż"  w cenie  Ł2.00

7.  Po  Mszy  św  są  już  do  nabycia  Kalendarze  ścienne  na  2014 rok  w  cenie  Ł1.50  i   Ł2.50

8. Pani Danuta  Vaughton i Elżbieta Martin dziękują  serdecznie  wszystkim  za  ofiary  zamiast  kwiatow  i  za  uczestnictwo  w  pogrzebach  ich  rodziców  Katarzyny  i  Stanisława Ejsmont.  Suma  Ł312.50 została  przekazana  Ks Biskupowi  Władysławowi  Blin  i  Ł275  dla  Garden House  Hospice.  BÓG  ZAPŁAĆ!

Comments are closed.