Biuletyn 1595

SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO
  1. Od 1 sierpnia 2020 roku obowiązki duszpasterskie w naszej parafii w Bedford przejmuje Ks JANUSZ KOPEĆ dotychczasowy proboszcz polskiej parafii w Blackpool.
  2. Od 2 sierpnia do 3 września 2020 roku będę na urlopie. Wszelkie sprawy dotyczące naszej parafii proszę kierować do Ks Janusza Kopeć Nr. telefonu: 01234 266901.
  3. Data PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ ze względu na zaistniałą sytuację została ostatecznie przeniesiona na niedzielę 4 października 2020 r na Mszach świętych o godz.9.30 i o godz.12.00 w naszym kościele w Bedford, a tydzień później 11 października o godz.11.00 Msza święta w rocznicę dla dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą w mininym 2019 r.
  4. W minionym tygodniu wysłałem poraz trzeci e-maile z prośbą o odpowiedź dotyczącą możliwości przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej już we wrześniu dla małej grupy dzieci ( nie wiecej niż 5 dzieci ). Niestety wciąż nie otrzymalem odpowiedzi od 10 osób – rodziców dzieci Komunijnch.
  5. Serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ” Panu z naszej parafii ( który nie chciał by podawać jego nazwiska ) za odnowienie świeczników elektrycznych znajdujących się przy głównym ołtarzu naszego kościoła w Bedford.
  6. Cieszymy się że wreszcie będzie można odprawiać Msze święte z udziałem wiernych, aczkolwiek władze. państwowe jak i kościelne stawiają przed nami jasno określone wymagania, których musimy przestrzegać. chociaż mogą się nam nie podobać. Przed każdą Mszą św. będą odczytane te nakazy. Będą one obowiazywać do czasu kiedy ten wirus będzie w końcu opanowany.
  7. Na stoliku są do pobrania kopertki na GIFT AID dla osób, które podpisały formularze i regularnie wpłacały ofiary. Natomiast dla osób, które wprawdzie podpisały formularz ale nic nie wpłacały przez ostatnie dwa lata są do odebrania i zwrot tych popisanych deklaracji. Zachęcam natomiast inne osoby aby zechciały popisać deklaracje na GIFT AID. Są również do pobrania formularze na SKŁADKI PARAFIALNE jeśli ktoś zrezygnował z deklaracji GIFT AID i dla tych wszystkich osób, które wolą w ten sposób wspierać utrzymanie naszego kościoła
  8. W kruchcie koscioła wywieszona jest Lista osób, które wpłaciły Składki Parafialne i Lista osób, które wpłaciły ofiary w ramach podpisanych deklaracji GIFT AID w okresie ostatnich sześciu miesięcy ( styczeń – czerwiec 2020 r.). Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ wszystkim ofiarodawcom.

Comments are closed.