Biuletyn 1379

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

 

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje duszpasterz polski Ks.Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk oraz e-mail: grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1379 DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU LITURGICZNEGO  (Rok C)

 

„Gdyby kto z umarłych poszedł do nich”

Wielu ludzi sądzi, jak ów bogacz z ewangelicznej przypowieści, że doświadczalny kontakt ze światem, w który wchodzą umarli, wpłynąłby w sposób zasadniczy na nasze życie. „Gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Chrystus przestrzega przed tym złudzeniem. „Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”.

Stopień dobroci człowieka zależy od tego, w jakiej mierze miłuje on dobro. Jeśli je kocha, nie potrzebuje żadnych dowodów, by dochować mu wierności. Jeśli zaś nie kocha, wówczas nawet tysiąc najbardziej przekonująch argumentów nie skłoni go do czynienia dobra.

Bogacz sądzi, że wiara i uczciwość życia oparte są na przekonywających dowodach. Prosi więc Abrahama, by tych dowodów dostarczył jego braciom, nie liczącym się z Bożym prawem, żyjącym jeszcze na ziemi. Abraham ojciec wierzących z własnego doświadczenia wie, że w świat wiary wchodzi się nie na zasadzie dowodów, lecz zawierzenia Bożemu słowu. Bracia bogacza znają słowo Boga przekazane przez Mojżesza i proroków, jeśli je jednak lekceważą, żadne dowody im nie pomogą. Cuda przemawiają jedynie do ludzi otwartych na mowę Boga.

Doskonałym potwierdzeniem tej przypowieści jest zachowanie faryzeuszy po wskrzeszeniu Łazarza. On na słowo Jezusa powstał z grobu a oni mimo to nie uwierzyli w Chrystusa, a Łazarza postanowili z powrotem złożyć do grobu. Jest to zdumiewająca tajemnica „odporności” ludzkiego serca na działanie Boga. Biblia zwie to „zatwardziałością serca”, wobec której nawet Bóg stoi bezradny.

Dlaczego świadectwa dotyczące wartości moralno-religijnych z takim trudem docierają do nas? Odpowiedź jest prosta. Przyjęcie tych wartości pociąga za sobą konsekwentnie konieczność zmiany postępowania. Jeśli dowiadujemy się, że Mont Blanc jest wyższy o jeden metr niż dotychczas sądzono, to przyjęcie tej prawdy nie napotyka w nas na najmniejszy opór. Wysokość tego szczytu nie ma bowiem żadnego wpływu na nasze życie. Jeśli natomiast dowiadujemy się, że istnieje ścisły związek życia w bogactwie na ziemi z nieszczęściem po śmierci, to trzeba natychmiast otworzyć kieszeń dla ubogiego. Ponieważ jednak nie jest to takie łatwe lepiej jest nie przyjmować do wiadomości prawdy o cierpieniu bogacza po śmierci. Nawet gdyby umarły przyszedł, to i tak utopionego w materializmie człowieka nie przekona o potrzebie zachowania ubóstwa. Chcąc to osiągnąć, musiałby serce jego wypełnić miłością dobra, a to jest poza jego możliwościami.

Rozmawiam z młodą matką spodziewającą się trzeciego dziecka. Zarówno mąż jak i teściowa, u których mieszka, domagają się stanowczo, by je usunęła. Pewnej nocy ma sen. Widzi piękne dziecko biegnące do niej z wyciągniętymi rączkami i wołające: „Mamusiu, nie zabijaj mnie”. Zbudziła się. Nie zasnęła do rana. Wiedziała, że to nie jest zwykły sen, to wezwanie sumienia. Upłynęło kilka dni. Poszła do ginekologa… Mimo takiego wyraźnego upomnienia uległa presji otoczenia. Nawet tak głębokie przeżycia nie są w stanie zapalić serca dobrem, jeśli ono nie jest podatne na umiłownie prawdy.

Niedziela, 29.09.2013

  DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO (Rok C)

  10:00 – za  dusze  ś.p. Michała  Śliwy  –  int. córki

  19:00 – O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Leszka Krakowiak z okazji 1-ej rocznicy ślubu

Poniedziałek,30.09.2013 

   9:30 – O  błogosławienstwo Boże  dla  żony  Moniki z okazji urodzin – int. męża z dziećmi

Wtorek,  1.10.2013

Św.Teresy od Dzieciątka  

   9:30 – O  zdrowie  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Stanisława  Krakowiak  – int. syna z rodziną

Środa. 2.10.2013

Św.Aniołów  Stróżów

  19:00 – W  intencji  bezrobotnych,  ubogich  i  bezdomnych  z  prośbą  o  błogosławieństwo Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  –  int. Parafian. 

NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

Czwartek, 3.10.2013     9:30 – Intencja   wolna

 Piątek, 4.10.2013

Św. Franciszka  z  Asyżu

   15:00  Intencja  wolna     KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.

   18:00 –  SPOWIEDŹ  ŚW.  z  okazji  pierwszych  piątków  miesiąca

   19:00 – za  dusze  ś.p. Ewy  Kozioł  w  1-szą  rocznicę  śmierci – int. męża  z  rodziną

 Sobota, 5.10.2013

Św.Faustyny Kowalskiej

    9:30 – za  dusze ś.p. Kazimiery  i  Stanisława  Rosińskich  –  int. wnuków

  NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

    19:30 – O  błogosławieństwo  Boże  dla  syna  Przemysława  –  int. mamy  z  rodziną

 Niedziela, 6.10.2013

   DWUDZIESTA  SIÓDMA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO  (Rok C)

  10:00  – O  błogosławieństwo  Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Weroniki  w  3-cią  rocznicę  urodzin  –  int. rodziny.

  18:00 – ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.

  19:00  – za  dusze  ś.p. Janiny  Goleniewskiej  –  int. córki  z  rodziną.

 Poniedziałek, 7.10.2013

NMP. Różańcowej 

    9:30  –  Intencja  wolna.

 Wtorek, 8.10.2013     9:30  Intencja  wolna.

 Środa, 9.10.2013

Błog. Wincentego

   19:00 – za  dusze  ś.p. Zofii  Szczygielskiej  w  rocznicę  śmierci  –  int. rodziny.
   NABOŻEŃSTWO  ROŻAŃCOWE
 Czwartek, 10.10.2013      9:30 – Intencja  wolna.

 Piatek, 11.10.2013

    15:00 – Intencja  wolna.KORONKA   DO   MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

 Sobota, 12.10.2013

     9:30 – za ś.p. Alfreda  Szwagrzyk  –  int. wnuków.  NABOŻEŃSTWO  RÓŻAŃCOWE

    19:30 – za  dusze  ś.p. Jana  Ostrowskiego  w  20-tą  rocznicę  śmierci  –  int. wnuków

 Niedziela, 13.10.2013

     DWUDZIESTA  ÓSMA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO (Rok C)

     10:00 – za  dusze  ś.p. Marii  Rudnej  w  1-szą  rocznicę  śmierci  –  int. rodziny.

     19:00 – O błogosławieństwo Boże  dla  dzieci  Komunijnych  naszej  parafii  i  ich  rodziców

CHRZEST  ŚW:  W  naszym  kościele  w  Bedford  Sakrament  Chrztu  świętego  otrzymali:

SZCZEPAŃSKA  GABRIELA  i  LUKJANSKA  VERONICA  –  w  sobotę  21 września  2013 r.   

KRAWCZYK ALEXANDRA, GAWEŁ KAROL, BICKERSTAFF REBECCA MARIA oraz OŻGA ZUZANNA ZOFIA – w sobotę 28 września  2013 r.

Nowo ochrzczonym dzieciom i ich rodzicom życzymy błogosławieństwa i opieki  Bożej.

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA: W naszej parafii w Bedford zawarli związek małżeński: 

KACZMAREK SANDRA TATIANA i JUZIUK ADRIAN – w sobotę 21 września  2013 r. oraz WILSON ANDREW i ĆWIRZEŃ ANNA  MAGDALENA w sobotę 28 września 2013 r.

Nowożeńcom życzymy wiele łask i opieki Bożej na wspólnej drodze ich życia.

                                                       OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

1. SAKRAMENT BIERZMOWANIA odbędzie się  w naszym  kościele  w  Bedford  w   niedzielę 20 października 2013r. o godz. 10.00 i udzieli go Ks Biskup Władysław Blin z Witebska (Białoruś).  Dzisiaj  i w każdą   następną  niedzielę  po Mszy  św. wieczornej (godz.19.00) –Katecheza dla kandydatów.

2. W  najbliższą  niedzielę  6 października  o godz. 10.00  rozpoczyna  się  Mszą  świetą  przygotowanie  dzieci  do  Pierwszej  Komunii  Świetej,  która odbędzie  się  w  niedzielę  1 czerwca  2014 r. w naszym  kościele  w  Bedford. Po Mszy św. 6 października  odbędzie się  pierwsze  spotkanie dla  rodziców  dzieci  Komunijnych.  Dzieci  przystępujące  do  Komunii  Św  muszą  mieć  ukończone  8 lat.   

3. We  wtorek  8 października  o  godz. 18.30  odbędzie  się  Zebranie  Rady  Duszpasterskiej  naszej  parafii.  Osoby  należące  do  Rady  Parafialnej  proszone  są  o  przybycie  na  to  zebranie.

4. W  każdą  środę  i  sobotę  października odprawiane  będą  Nabożeństwa  Różańcowe.

5. Po  Mszy  św  jest  do  nabycia  najnowszy  numer  „Gościa  Niedzielnego”  i  „Mały  Gość  Niedzielny”

    w  cenie  Ł 1.50   oraz  "Różaniec", "Tak Rodzinie" i  "Anioł Stróż"  w  cenie  Ł 2. 

Comments are closed.