BIULETYN 1378

WIADOMOŚCI

 

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks. Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk   oraz  e-mail:  grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only

 

NR. 1378    DWUDZIESTA  CZWARTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO  (Rok C) 

 

Bezgrzeszni czy przebaczający?

W świadomości wielu chrześcijan istnieje bardzo mocno akcentowana potrzeba unikania grzechu, przy zupełnie niedowartościowanej potrzebie przebaczenia. Wygląda na to, że szereg wychowawców, zarówno rodziców jak i katechetów, ustawia życie tak, jakby przebywali w raju jeszcze przed grzechem pierwszych rodziców i w punkcie centralnym stawiają zakaz spożywania owoców z drzewa wiadomości dobra i zła. Ich zdaniem ideał życia polega na zachowaniu, bez najmniejszego zarzutu, wszystkich wymagań postawionych przez Boże prawo.

Dokładnie w ten sam sposób stawiali sprawę uczeni w Piśmie i faryzeusze, z którymi Chrystus toczył zaciekłe dyskusje. Takie podejście jest brzemienne w fatalne skutki. Człowiek żyje w ciągłej bojaźni, by nie popełnić grzechu. Jeśli popełni błąd, popada w kompleksy i staje się nieszczęśliwy na całe życie, albo — co dziś jest najczęstszym rozwiązaniem — odrzuca wszelkie nakazy moralno-religijne jako nieżyciowe i niemożliwe do wypełnienia. Ci ostatni świadomie wchodzą na drogę grzechu i nie zamierzają jej opuszczać.

Istota dramatu polega na tym, że ustawienie w punkcie centralnym „bezgrzeszności” jako ideału każdego dnia jest najprostszą drogą prowadzącą do ubóstwienia samej doskonałości. To zaś z kolei ma dwa tragiczne skutki. Pierwszy polega na tym, że człowiek zamiast zajmować się Bogiem i Jego królestwem, zajmuje się sobą. Mamy więc do czynienia z poważnym niebezpieczeństwem bałwochwalstwa. Drugi skutek to ustawiczne zestawianie swojej doskonałości z niedoskonałością innych, co jest równoznaczne z przekreśleniem miłości.

Kto uważnie czyta Ewangelię, z łatwością odkryje, że Jezus nie stawia w punkcie centralnym swego nauczania „bezgrzeszności”. Ideałem Ewangelii jest pełne przebaczenie. Chrystus nie ukrywa ogromu zła zawartego w grzechu, a nawet sam na Golgocie objawia potęgę jego niszczycielskiej siły, ale nigdy nie sprowadza życia do troski o to, by nie popełnić grzechu, by piękny kryształ ludzkiego serca nie uległ rozbiciu. Po grzechu pierworodnym takie ustawienie nie było możliwe. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Jezus otwiera przed nami wspaniałą perspektywę naprawy już uszkodzonego serca. Chrystus pochyla się nad naszym zniszczonym sercem nie po to, by je wyrzucić na śmietnik, lub jeśli uszkodzenie jest niewielkie, by dokonać jego przeceny, ale z wielkim pragnieniem jego odbudowy i udoskonalenia.

Kto przynajmniej raz w życiu spotkał człowieka, który go prawdziwie kocha, ten wie, że przed nim może odsłonić wszystkie swoje braki, błędy i grzechy i nie tylko nie zostanie odrzucony, ale będzie jeszcze bardziej ukochany. Osoba kochająca uczyni wszystko, by ranę uleczyć, by więzy niewoli przeciąć, by tam, gdzie zabrakło miłości, miłość wzbudzić.

Według Ewangelii nie grzech jest straszny, lecz straszna jest niewiara w jego odpuszczenie. Straszna jest nieumiejętność podejścia z prośbą o jego przebaczenie. Bóg jest miłością, a miłość jest przebaczeniem. Świadomość własnego grzechu prowadzi do spotkania z przebaczającym Bogiem, a doświadczenie Jego przebaczenia otwiera serce dla każdego słabego człowieka. Dopiero w atmosferze przebaczającej miłości jest miejsce na wzrost, na przyjęcie każdego człowieka, na tworzenie wspólnoty otwartej na Boga i ludzi.

Święty Paweł w pierwszym Liście do Tymoteusza dzieli się radością odkrycia tajemnicy ideału ewangelicznego. On, faryzeusz Starego Testamentu przez całe lata ubóstwiający „bezgrzeszność”, mimo swej nieskazitelności wobec prawa, w oczach Boga uczynił wiele złego. Jako prześladowca chrześcijan, gdziekolwiek się pojawił, zostawiał skrzywdzonych ludzi. I oto Bóg właśnie jego „ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę” uznał za godnego zaufania. Sam Paweł wyznaje: „Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem w nieświadomości, w niewierze”.

Apostoł Narodów na sobie samym doświadczył, na czym polega ideał ewangelicznej doskonałości. Odrzucił więc faryzejską koncepcję „bezgrzeszności” i przyjął w jej miejsce koncepcję świętości opartą o całkowite przebaczenie. Ujął to jasno w słowach: „Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego”.

Wniosek z tego rozważania jest prosty. Cała katecheza, całe wychowanie w każdej chrześcijańskiej rodzinie winno być nastawione na opanowanie sztuki całkowitego przebaczenia. To jest gleba, na której mogą wzrastać ludzkie serca. Na niej łaska Boża wydaje najobfitsze plony. Kto zawsze i wszędzie z całego serca przebacza innym, nie żyje w grzechu, bo i jemu Bóg przebacza.

Niedziela, 15.09.2013

DWUDZIESTA  CZWARTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO  (Rok C)

10:00 – O  błogosławieństwo  Boże  dla  uczniów,  nauczycieli,  woluntariuszy

             i  zarządów  Polskich  Szkół  Sobotnich  w  Betford.

19:00 – za  dusze  ś.p. Szymona  Świadek  –  int. brata  Rafała.

Poniedziałek,16.09.2013

Św. Męczenników

Korneliusza i Cypriana    

  9:30 – O  błogosławieństwo  Boże  i  potrzebne  łaski  dla  Teresy  i  Marka.
Wtorek,  17. 09. 2013

   9:30 – W  intencji  dziękczynnej  z  okazji  8-ej  rocznicy  ślubu  –

             int. Pawła   i  Moniki  Śmigasiewicz

Środa,  18. 09. 2013

Św. Stanisława  Kostki

  19:00 – Z  podziękowaniem  za  otrzymane  łaski  i  szczęśliwy  powrót  do

               domu  –   int.  Państwa  Skubisz

Czwartek,  19. 09. 2013     9:30 – Intencja  wolna

 Piątek,  20. 09. 2013

Św. Męczenników

Andrzeja Kim Taegon

  15:00 – Intencja  wolna          KORONKA   DO   MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

 Sobota, 21. 09. 2013

 Św.  Mateusz  Apostoła

 Ewangelisty

   9:30 – Intencja  wolna      ( 9:00  –  RÓŻANIEC  ŚW. )

  15:00 – SAKRAMENT   MAŁŻEŃSTWA  –  Msza  św.  w intencji  Nowożeńców

               JUZIUK  ADRIAN   i   KACZMAREK  SANDRA  TATIANA

  19:30 – za  dusze  ś.p. ojca  Witolda  Pilarskiego  –  int. corek  z  rodzinami

 Niedziela,  22. 09. 2013

   DWUDZIESTA   PIĄTA   NIEDZIELA   ROKU  LITURGICZNEGO   ( Rok  C )

  10:00  –  za  dusze  ś.p. Wacława,  Zygmunta,  Mieczysława  i  Józefa  Ławińskich

                int.  siostry  Anny    z  rodziną

  19:00  –  O  błogoslawieństwo  Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Anny  i  Rafała

                 z  okazji  19-ej  rocznicy  ślubu.

 Poniedziałek, 23.09.2013

 Św. Padre  Pio

    9:30  –  W  intencji  więźniów,  uzależnionych  i  zniewolonych  z  prośbą  o

                 błogosławieństwo  Boże   i  opiekę  Matki  Bożej  –  int. Parafian

 Wtorek,  24. 09. 2013     9:30 – O  łaskę  wiary  dla  Natalii  za  wstawiennictwem  św.Padre Pio – int. matki

 Środa,  25. 09. 2013

Błog. Władysława

   19:00 – Intencja  wolna
 Czwartek, 26. 09. 2013      9:30 – Intencja  wolna

 Piatek, 27. 09. 2013

 Św. Wincentego a Paulo

    15:00 – Intencja  wolna

                 KORONKA   DO   MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

 Sobota, 28. 09. 2013

 Św. Wacława

     9:30 – za  dusze  ś.p. Haliny  i  Alfonsa  Gawin  w  rocznicę  śmierci

                int.  rodziny  Guzińskich       (9:00 – RÓŻANIEC  ŚW. )

     12:00 – SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA  –  Msza  św.  w  intencji  Nowożeńców

                  WILSON  ANDREW  i   ĆWIRZEŃ  ANNA  MAGDALENA

     19:30 – Intencja   wolna

 

     DWUDZIESTA   SZÓSTA   NIEDZIELA   ROKU   LITURGICZNEGO   ( Rok  C )

     10:00 – za  dusze  ś.p. Michala  Śliwy  –  int. córki

     19:00 – O  błogosławieństwo  Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Małgorzaty

                 i  Leszka  Krakowiak  z  okazji  1-ej  rocznicy  ślubu.

 Niedziela, 29. 09. 2013

     DWUDZIESTA   SZÓSTA   NIEDZIELA   ROKU   LITURGICZNEGO   ( Rok  C )

     10:00 – za  dusze  ś.p. Michala  Śliwy  –  int. córki

     19:00 – O  błogosławieństwo  Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Małgorzaty

                 i  Leszka  Krakowiak  z  okazji  1-ej  rocznicy  ślubu.

CHRZEST  ŚW: W  naszym  kościele  w  Bedford  Sakrament  Chrztu  Świętego  otrzymali:


KOCOŃ  MAJA  MARIA  –  w  sobotę  10  sierpnia  2013 r. 

WRZESZCZYŃSKA   LENA   –  w  sobotę  7 września  2013 r.

MOCH   COLIN   JAN  –  w  sobotę  14  września  2013 r.

Nowo  ochrzczonym  dzieciom   i   ich  rodzicom  życzymy  błogosławieństwa  i  opieki  Bożej.

.                                                       OGŁOSZENIA    PARAFIALNE:

1.Jutro  w  poniedziałek  16  września  o  godz.10-ej  w  naszym  kościele  w  Bedford  odbędzie  się  Spotkanie  organizacyjne  dla  uczestników  Pielgrzymki  do  Fatimy.

2. SAKRAMENT  BIERZMOWANIA odbędzie się  w naszym  kościele  w  Bedford  w  niedzielę  20 października 2013 r. o  godz. 10.00.  Dzisiaj  i w każdą   następną  niedzielę  po Mszy  św. wieczornej (godz.19.00) – Katecheza dla kandydatów do  Bierzmowania.

3. Polska  Szkoła  Sobotnia  im. Jana Pawla II  rozpocznie  zajęcia  szkolne  w  sobotę   28 września  w  Goldington  Green  Lower School  o  godz. 9.00.                                      Natomiast   Polska  Szkoła  Sobotnia  przy  PLCA  rozpocznie  zajęcia  szkolne  w  sobotę  21 września  o  godz.9.00  w Beauchamp  Middle  School.                                        W  obu  szkołach  odbywać  się  będą  lekcje  religii.

4. Przygotowanie  dzieci  do  Pierwszej  Komunii  Świętej  w  2014 r. rozpocznie  się  od  niedzieli  6 października  Mszą  świętą  o  godz. 10-ej  w  naszym  kościele                       w  Bedford. Od  dzisiejszej  niedzieli  przyjmuję  zgłoszenia  dzieci. Dzieci  przystępujące  do  Pierwszej  Komunii  Świętej  muszą  mieć  ukończone  8 lat  w  dniu  przyjęcia  Komunii  Świętej.  Dzisiaj  po  Mszy  Świętej  są  do   pobrania  formulrze  zgłoszeniowe.

ZAPOWIEDZI: Sakrament  Małżeństwa  zamierzają  zawrzeć  następujące  pary  narzeczonych: JUZIUK  Adrian i KACZMAREK Sandra Tatiana  oraz  WILSON  Andrew  i  ĆWIRZEŃ  Anna  Magdalena. Ktoby wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest mnie  o tym poinformować.  ZAPOWIEDŹ  II  i  III.

Comments are closed.