Biuletyn 1377

WIADOMOŚCI

POLSKIEJ PARAFII W BEDFORD LETCHWORTH I HITCHIN

Tel/Fax: (01234 266901) Dom: (01234) 343105 Mobile: 07999 904067

Wydaje  duszpasterz  polski   Ks. Grzegorz Aleksandrowicz

 www.ppb.org.uk   oraz  e-mail:  grzegorz@btinternet.com

For Private Circulation Only 

NR. 1377    DWUDZIESTA  DRUGA  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ROKU  LITURGICZNEGO  (Rok C)

„Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa”

W świecie przyrody trwa zacięta walka o byt. Podobne zmaganie można obserwować wśród ludzi. Różnica jednak polega na tym, że w przyrodzie silniejszy wygrywa, a słabszy uznaje się za pokonanego, tymczasem wśród ludzi słabszy rzadko kiedy rezygnuje z dalszej walki i umie się pogodzić ze swoim miejscem. Pokonany potrafi sięgać po bardzo nieuczciwe środki, byle wypłynąć na wierzch i zająć pierwsze miejsce. A jeśli mu się to już nie może udać, swoje wysiłki koncentruje na tym, by pomniejszać sukces zwycięzcy. Można nawet obserwować sytuacje, w których pewne jednostki tym usilniej walczą o pierwsze miejsce, im mniej się do tego nadają.

Źródłem tej dążności jest pycha, czyli chorobliwie ustawiona ambicja. Ludziom się wydaje, że są o tyle ważni, o ile mają przewagę nad innymi. Stąd ciągle zestawiają się z innymi, przeżywając bolesne kompleksy, gdy spotykają silniejszych, zdolniejszych, bogatszych od siebie, i zadzierają nosa, gdy mogą udowodnić nad kimś przewagę. Dla zewnętrznego obserwatora takie postępowanie jest niezrozumiałe, często niemądre, ale pycha zaślepia zarozumialca i nie pozwala mu dostrzec prawdy o sobie.

Pycha to groźna choroba ludzkiego ducha. Niszczy tego, kto na nią choruje, i boleśnie rani wszystkich, którzy mają z nim do czynienia. Większość ludzkiego cierpienia i nieszczęścia płynie z niezaspokojonej ambicji. Niewielu też ludzi jest wolnych od tej choroby. Jej objawy możemy obserwować w przedszkolu i w domu starców, w kolejce przed sklepem i w salce katechetycznej. Grozę tej choroby powiększa fakt, że żadna apteka świata nie posiada na nią lekarstwa. Autor Księgi Mądrości stwierdził krótko: „Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa”.

Jedyna bowiem szansa wyrwania się z tej choroby jest zawarta w odkryciu i umiłowaniu prawdy o sobie. Aby to jednak mogło nastąpić, człowiek musi zrezygnować z porównywania siebie z innymi i zmierzyć się wprost i bezpośrednio z Bogiem. Dopiero w spotkaniu z Nim jest w stanie odkryć swoją prawdziwą i niepowtarzalną wielkość i swoją prawdziwą małość, a przez to odnaleźć swoje własne miejsce w stworzonym przez Boga świecie.

Ktoś słusznie powiedział, że każdy człowiek winien mieć coś z Kopernika. Każdy bowiem winien odkryć, że on nie jest Ziemią, centrum świata, wokół którego wszystko się kręci, lecz planetą, jedną z miliardów, która razem z innymi, i zgodnie z nimi, kręci się wokół Wiecznego Słońca, którym jest Bóg.

Kopernik długo odkrywał prawdę o ziemi i słońcu, a ukończone dzieło trzymał w ręku dopiero na łożu śmierci. Szczęśliwy człowiek, który przynajmniej w godzinie śmierci dokona tego odkrycia w swoim życiu. Znak, że wyzwolił się z owej groźnej choroby, która uniemożliwia dostanie się do królestwa Bożego. W niebie nie ma miejsca dla ludzi pysznych.

 

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA                                                         Charity Reg. No.1119423.

Niedziela 1.9.2013

DWUDZIESTA  DRUGA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO  (Rok C)

10:00 – O  błog. Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Mariki  Mojeszczyk  –  int. rodziców.

18:00 – ADORACJA  NAJŚWIETSZEGO  SAKLRAMENTU.

19:00 – za  dusze  ś.p. Lucyny  Konieczny  –  int. Pani  Ewy  Ficińskiej.

Poniedziałek 2.9.2013     

9:30za  dusze  ś.p. Richard  Gate  –  int. Państwa  M.P.Śmigasiewicz.

Wtorek 3.9.2013

9:30 – O  błogoslawieństwo  Boże  i  potrzebne  laski 

dla  Edyty  i  Andrzeja  Śmigasiewicz z  rodziną  z  okazji  2-ej  rocznicy  ślubu..

Środa 4.9.2013 

St Cuthbert

19:00 – O uzdrowienie dla Izaaka za  wstawiennictwem  św. Ojca  Pio   do  miłosiernego Boga  –  int.  rodziny  Wodeckich.

Czwartek 5.9.2013

DWUDZIESTA  DRUGA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO  (Rok C)

19:00 – za  dusze  ś.p. Gertrudy  Wawszczyk.

Piątek 6.9.2013 

PIERWSZY  PIĄTEK  miesiąca  WRZEŚNIA

15:00 – O błog.Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla Renaty  Augustyniak – int.przyjaciół          KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.

18:00 – SPOWIEDŹ  Swięta  z  okazji  pierwszych  piątków  miesiąca.

19:00 – za  dusze  ś.p. Marii  Pudło  i  zmarłych  z  rodziny  –  int. Pani  B. Rudnickiej.  

Sobota 7.9.2013

9:30 – O zdrowie i błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Piotra  (godz.9.00–RÓŻANIEC Św)

19:30 – za  dusze  ś.p. Stanisławy  i  Leona  Błachnio  –  int. Pani  Ewy.

Niedziela 8.9.2013

DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO  (Rok C)

10:00 – O  błog. Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Katarzyny  i  Grzegorza  – int. przyjaciół.

19:00 – za  dusze  ś.p. Janiny  i  Stefana,  Marka  i  Zdzisławy  Piechota,  Bożeny  Buba Józefy  Nowińskiej  –  int. rodziny.

Poniedziałek 9.9.2013    

9:30 – O  zdrowie  i  błogosławieństwo  Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Piotra.

Wtorek 10.9.2013

9:30 – O  zdrowie  i  błogosławieństwo  Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Piotra.

Środa 11:9:2013

19:00 – za  dusze  ś.p. Michala  Kapusta  –  int. Pani  Ewy.

Czwartek 12.9.2013                       

9:30 – za  dusze  ś.p. Jana  i  Gertrudy  Wawszczyk.

Piątek 13.9.2013

15:00 – O  błogosławieństwo  Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Danuty  i  Marka  Ptak z  dziećmi  –  int. przyjaciół.  KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.

Sobota 14.9.2013

9:30 – Intencja  wolna. ( godz. 9.00  –  RÓŻANIEC  SW.).

19:00 – Intencja  wolna.

Niedziela 15.9.2013

DWUDZIESTA CZWARTA  NIEDZIELA  ROKU  LITURGICZNEGO (Rok C)

10:00 – O  błogosławieństwo  Boże dla  uczniów,  nauczycieli,  woluntariuszy  i  zarządów   Polskich  Szkół  Sobotnich   w  Bedford.

19:00 – za  dusze  ś.p. Szymona  Świadek  –  int. brata  Rafała.

 

CHRZEST  ŚW: W  naszym  kościele  w  Bedford  Sakrament  Chrztu  Świętego  otrzymali:

CZOPEK  MAXIMILIAN  KRYSTIAN  –   w  środę  7 sierpnia 2013 r.WOŹNIAK  OLIVER  KAMIL  –  w  sobotę  27  lipca  2013 r.  

TATARCZUCH  NATALIA  –  w  czwartek  8 sierpnia 2013 r.

Nowo  ochrzczonym  dzieciom   i   ich  rodzicom  życzymy  błogosławieństwa  i  opieki  Bożej.

.                                                       OGŁOSZENIA    PARAFIALNE:

1.Dzisiaj 1 września  w Aylesford  (Kent) – coroczna  Pielgrzymka  w  Sanktuarium  M.B. Szkapleżnej. 

2. SAKRAMENT  BIERZMOWANIA odbędzie się  w naszym  kościele  w  Bedford  w  niedzielę                        20 października 2013 r. o  godz. 10.00.  Dzisiaj  i w każdą   następną  niedzielę  po Mszy  św. wieczornej (godz.19.00) – Katecheza dla kandydatów do  Bierzmowania. W  sobotę  14  września  odbędą  się  w  Laxton  Hall  Rekolekcje  dla  kandydatów  do  Sakramentu  Bierzmowania,  które  poprowadzi  Ks Paweł Maciaszek.  Uczesnictwo  w  Rekolekcjach  jest  obowiązkowe.  Rekolekcje  rozpoczną  się  Mszą  św      w  naszym  kościele  w  Bedford   o  godz. 9.30  a  następnie  wyjazd  do  Laxton  Hall.  

3. Polska  Szkoła  Sobotnia  im. Jana Pawla II  rozpoczyna  zajęcia  szkolne  w  sobotę  14 września  w  Goldington  Green  Lower School  o  godz. 9.30. Dzień  Otwarty  Polskiej  Szkoły  Sobotniej  przy  PLCA  odbędzie  się  14 września  o  godz.10.30  w Beauchamp  Middle  School.  Natomiast   w  niedzielę           15 września  o  godz.10.00  odprawiona  będzie  w  naszym  kościele  w  Bedford  Msza  św w  intencji  obu  szkół  na  rozpoczęcie  nowego  roku  szkolnego.

ZAPOWIEDZI: Sakrament  Małżeństwa  zamierzają  zawrzeć  następujące  pary  narzeczonych: JUZIUK  Adrian i KACZMAREK Sandra Tatiana  oraz  WILSON  Andrew  i  ĆWIRZEŃ  Anna  Magdalena. Ktoby wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest mnie  o tym poinformować

Comments are closed.